Video z primičnej sv.omše

Aktuálne tu ešte máme videá s piesňami z primičnej sv.omše brata Tadeáša zo dňa 06.09.2009. Tieto videá spracoval sám primiciant aj ako poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri realizácii tejto slávnosti. Spieva mládežnícky zbor z farnosti.

Pieseň Túžim priniesť na oltár

Pieseň Do tmy na svet + poďakovanie

Životné jubileum nášho pána farára

Dňa 09.09.2009 oslávil okrúhle životné jubileum 40 rokov náš drahý duchovný otec a farár ThLic. Miroslav Gira.

V modlitbách mu do ďalších dní života vyprosujeme od nebeského Otca pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a nebeskú Matku prosíme o stálu ochranu.

Fotografie z omše a gratulácie k tejto príležitosti vo filiálnom kostole v Ždani si môžete pozrieť v našej galérii.

Primície br.Tadeáša Róberta Spišáka

Náš rodák Róbert Spišák z Čane - aktuálne br.Tadeáš - prijal v Želíve (Česko) dňa 29.08.2009 kňazskú vysviacku.

Slávnostnú primičnú sv. omšu odslúžil vo farskom kostole túto nedeľu (06.09.2009) o 10:00. Bola to krásna slavnosť a nášmu rodákovi prajeme veľa Božieho požehnania na ceste kňazstva a nech každý jeho krok sprevádza Panna Mária.

Na slávnostnej sv. omši spieval miestny mládežnícky zbor, pozvanie prijala aj Hanka Servická. Následne bolo pohostenie pre pozvaných hostí a podvečer posedenie na fare s miestnymi ľudmi.

Fotografie z tejto slávnosti si môžete pozrieť v galérii na našej farskej stránke.

Vypni telku, zapni seba

Školský rok sa skončil, a tak sme minulý týždeň pripravili pre deti dni plné zábavy. Všetko sa nieslo v hesle: "Vypni telku, zapni seba".

Deti strávili dni na čerstvom vzduchu pri rôznych súťažiach, cyklotúre, opekačke. Zažili aj olympijské hry na školskom dvore, kde si otestovali nie len svoje športové schopnosti, ale aj šikovnosť a trpezlivosť. Vo štvrtok sa sv.omša slúžila v prírode pri Koscelku a po nej boli všetci pozvaní na kotlíkový guľáš. Záver akcie sme strávili stanovaním na farskom dvore a deti si prešli aj nočnú skúšku odvahy.

Veríme, že každý si odniesol skvelé spomienky. A tie obrazové si môžete pozrieť v našej galérii.

Zároveň ešte tu máme aj video prezentaciu z fotografii:

Farskí diakoni

Tentokrát Vám chceme formou fotografii predstaviť aj naších farských diakonov:

Róbert Spišák
a
Ladislav Varga

Fotografie zo sv. omše v Ždani zo dňa 20.06.2009 si môžete pozrieť v našej galérii.

 

Rodinné stretnutie pri Koscelku

V sobotu 30.5.2009 sa zišli rodiny s deťmi na spoločnej akcii pri Koscelku. Je to miesto neďaleko Vyšnej Myšle a bolo známe pod takýmto názvom už starším ľudom aj keď len niekoľko rokov dozadu boli objavené aj skutočné základy dávneho kostola.

Počas akcie sa podával výborný guľáš a pre deti boli pripravené rôzne súťaže, no zapojili sa do nich aj starší. Či už to bola orientacia so zaviazanými očami, preťahovanie lanom alebo súťaž o najdlhší let papierového lietadielka.

Výber fotografií aj z tejto akcie si môžete prehliadnuť v našej galérii.

Ak by ste sa však nenašli na týchto fotkach, všetky môžete nájsť aj na externom albume.

Syndikovať obsah

*