Primície Ladislav Varga

Pán prisahal a nebude ľutovať:
    „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ 
Žalm 110, 4

  Kto je vlastne kňaz? Je to nádherná úloha, dar života Bohu a človeku. Kňazstvo je prejavom lásky Srdca Ježišovho. Kňaz nenapodobňuje Krista, ale prostredníctvom milosti sa stáva druhým Kristom. Vo všetkom, čím je, a vo všetkom, čo robí, je prítomný Kristus. Je „s ním, skrze neho a v ňom“, aby šíril Božiu lásku, ktorá zachraňuje svet. Po slávnostnej kňazskej  vysviacke, ktorá sa konala 19. júna 2010 v Dóme svätej Alžbety v Košiciach  sme sa mohli zúčastniť 27. júna  2010  na primičnej slávnosti nášho rodáka Ladislava VARGU vo farskom kostole v Čani.  Bola to veľkolepá, dojímavá slávnosť a fotodokumentáciu si môžete pozrieť v galérii.

Prajeme mu, aby ho na tejto zodpovednej ceste prostredníctvom našich modlitieb sprevádzala Božia Matka.

Aj tieto prazdniny... vypni telku a zapni seba!

Začiatkom prázdnin sa aj tento rok uskutočnila v našej farnosti akcia pre deti pod tradičným názvom Vypni telku, zapni seba.

Deti hneď od prvých momentov prázdnin mali postarané o program. Akcia sa totiž začala čerstvo po tom, ako si domov doniesli vysvedčenia, teda 30. júna súťažami v Gyňove. Ďalšie dni potešil výlet pod les do neďalekej dediny - Skároš, ako aj stanovačka na farskom dvore spojená s nočnou skúškou odvahy. Hojná účasť detí bola pre nás všetkých milým prekvapením a deti odchádzali s krásnymi spomienkami z týchto dní. Na sucho neobišli ani animátori, nakoľko aj pre nich pripravil náš pán kaplán na záver niekoľko súťaží.

Fotografie z tejto akcie si môžete tradične pozrieť v našej galérii.

Vigília zoslania Ducha Svätého

Túto poslednú sobotu (22.5.2010) sme mali možnosť zažiť v Čani netradičnú večernú sv.omšu. Slávili sme totiž Vigíliu zoslania Ducha Svätého. Mladí z našej farnosti si pripravili piesne, ktorými oslavovali tento tretí najväčší sviatok v Cirkvi. Slávnostnú atmosféru ešte viac utvrdila predĺžená bohoslužba slova, kde sa čítalo 5 čítaní a medzi nimi spievali žalmy.

Ako povedal náš pán farár, Miroslav Gira, na začiatku, mali sme možnosť čerpať milosti ako zo "švédských stolov", a preto aj Vám ostatným ponúkame aspoň obrazový náhľad na túto slávnosť v podobe fotografii v našej galérii.

Zároveň Vám nižšie ponúkame na zhliadnutie aj video s nahrávkou jedného zo spievaných žalmov.

 

Scénický tanec

V piatok po Veľkej noci v Ždani a posledný piatok (23.4.2010) ste mali možnosť po sv.omši zhliadnuť scénický tanec, ktorý si pripravili mladí z našej farnosti. A teraz Vám ho prinášame aj vo forme videa na našej farskej stránke.

Veľkopiatková krížová cesta

Večer na Veľký piatok sa uskutočnila už niekoľkoročná tradičná krížová cesta prechádzajúca od kostola zo Ždane až do kostola v Čani.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne aj organizátorom za zabezpečenie bezpečného priebehu celej akcie.

Fotografie z tejto krížovej cesty si môžete pozrieť v našej galérii.

 

 

Via Lucis

V poslednú nedeľu (21.3.2010) sa v našej farnosti uskutočnil hudobný gospelový program Via Lucis. Mohli sme si vypočuť 14 skladieb zložených špeciálne pre túto pobožnosť "Cesty svetla". Hlavným účinkujúcim hosťom bol známy spevák Marián Čekovský.

Bližšie informácie o tomto programe môžete nájsť na stránke http://www.rimkat.sk/vialucis/.

Fotografie z tohto krásneho podujatia v Ždani môžete nájsť v našej galérii.

 

 

Syndikovať obsah

*