Farskí diakoni

Tentokrát Vám chceme formou fotografii predstaviť aj naších farských diakonov:

Róbert Spišák
a
Ladislav Varga

Fotografie zo sv. omše v Ždani zo dňa 20.06.2009 si môžete pozrieť v našej galérii.

 

Rodinné stretnutie pri Koscelku

V sobotu 30.5.2009 sa zišli rodiny s deťmi na spoločnej akcii pri Koscelku. Je to miesto neďaleko Vyšnej Myšle a bolo známe pod takýmto názvom už starším ľudom aj keď len niekoľko rokov dozadu boli objavené aj skutočné základy dávneho kostola.

Počas akcie sa podával výborný guľáš a pre deti boli pripravené rôzne súťaže, no zapojili sa do nich aj starší. Či už to bola orientacia so zaviazanými očami, preťahovanie lanom alebo súťaž o najdlhší let papierového lietadielka.

Výber fotografií aj z tejto akcie si môžete prehliadnuť v našej galérii.

Ak by ste sa však nenašli na týchto fotkach, všetky môžete nájsť aj na externom albume.

Vystúpenie chrámového zboru Gaudium

Dnes (7.6.2009) o 15:00 hodine sme sa všetci mohli spoločne stretnúť na vystúpení chrámového spevokolu "Gaudium" v Ždani. Program predchádzala poklona Najsvätejšej Sviatosti.

Budúci týždeň si budete môcť vypočuť tento zbor aj vo farskom kostole v Čani.

Fotografie nájdete ako tradične v našej galérii.

Vigília zoslania Ducha Svätého

V predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého sme sa zišli vo farskom kostole v Čani osláviť vigíliu tohto významného sviatku.

Mladí z farnosti skrášlili celú slávnosť hudbou a spevom, ktorý sa doslova ozýval celým kostolom. Vďaka za zorganizovanie patrí okrem mladým, aj nášmu pánovi kaplánovi Milanovi Tomkovi.

Fotografie si môžete pozrieť v galérii.

Sviatosť birmovania

Pred týždňom v sobotu sa konala v našej farnosti veľká slávnosť. Viac ako 100 mladých prijalo dary Ducha Svätého udelením sviatosti birmovania. Všetko sa to začalo v sobotu 16.mája 2009 o 16:00 vo farskom kostole v Čani.

Sviatosť vysluhoval košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. V homílii pripomenul a vysvetlil všetkým zúčastneným, no hlavne mladým birmovancom, čo za nich sľúbili ich rodičia pri krste, a teda ako by sme mali konať, aby sme splnili tieto slová.

Výber fotografii z tejto slávnosti si môžete prezrieť na našej stránke v galérii.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli a pomohli k dôstojnému priebehu celej slávnosti.

Krížova cesta na Veľký Piatok

Včera sa v našej farnosti uskutočnila už tradičná krížová cesta. Veriaci putovali od kostola v Ždani až k farskému, čananskému, kostolu, pričom jednotlivé zastavenia krížovej cesty boli rozmiestnene v dedinách a popri ceste medzi dedinami.

Ako je už zvykom, niesol sa veľký kríž na čele sprievodu a celé putovanie bolo sprevádzane spevom ľudu pod vedením kantorov.

Veríme, že pre každého to bol silný zážitok, čo zjavne naznačuje aj stúpajúca účast veriacich medzi jednotlivými rokmi.

Fotografie z tejto krížovej cesty si môžete pozriet v našej galérií (odkaz).

Syndikovať obsah

*