Jesenný festival chrámových piesni

Prejavom lásky k Bohu a blížnym je aj spev a hudba, z toho dôvodu sa v dnešné slnečné popoludnie (21.10.2012) stretlo na jesennom festivale chrámových piesni viacero zborov v rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Gyňove.

Hlavným motívom festivalu boli naši slovanský vierozvestcovia sv. Cyril a sv. Metod, ktorých 1150.výročie príchodu oslávime v budúcom roku. Ďakujeme všetkým zborom ale aj Vám, ktorí ste si prišli vypočuť piesne pre povzbudenie ducha.

Fotografie si môžete pozrieť v našej galérii.

*