Roráty a Vianočný koncert

Počas adventu sa v našej farnosti konali rorátne sv. omše, pričom v Ždani ich spevom sprevádzal mimoriadný rorátny zbor. Táto pekná skúsenosť sa u nás konala už tretí rok a stále sa teší hojnej účasti veriaciach, ktorí boli stále po omši pozvaní aj na skromné raňajky. Fotografie z tohoročnej prvej rorátnej sv. omše v Ždani si môže pozrieť v našej galérii.

Počas vianočných sviatkov si mládežnícky zbor Angels a chrámový zbor Gaudium pre Vás pripravili aj Vianočný koncert, ktorý sa konal 25.12.2012 o 18:00 v kostole v Ždani. Všetci sme boli potešení hojnou účasťou ľudí aj mimo našej farnosti. Veríme, že to bolo pekné spríjemnenie sviatočných chvíľ a zároveň to bola aj prvá spojená akcia mladých a starších.

Pre všetkých ostatných, ktorí sa tohto pekného koncertu nemohli zúčastniť, ale aj pre Vás, ktorí si atmosféru chcete zopakovať, dávame do pozornosti video nahrávky, ktoré si môžete pustiť postupne aj tu nižšie.

*