Koncert duchovnej hudby

Pozývame Vás na koncert duchovnej hudby, ktorý sa v našom kostole uskutoční na prvú pôstnu nedeľu (9.marca 2014) o 15:30. V podaní speváčky Veroniky Havasi a organistu Františka Beera zaznejú skladby Bacha, Schumanna ako aj vlastné improvizácie účinkujúcich.
Vstup je voľný.

Kurzy prípravy na manželstvo

Milí snúbenci :-)
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní.
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

Ponúkame Vám kurz prípravy na manželstvo, ktorý môže byť dobrým základom pre Vaše manželstvo. V našej farnosti máte možnosť absolvovať kurz rozdelený do troch poldenných stretnutí.

Termíny stretnutí

  • Najbližší plánovaný termín kurzu bude v pôstnom období (február-marec 2015)

Pre získanie potvrdenia o absolvovaní kurzu je potrebné absolvovať všetky tri stretnutia. Treba si preto zabezpečiť voľno na celý čas kurzu.Je potrebné, aby ste na stretnutia prichádzali spolu a boli prítomní na všetkých témach.

Cyklopúť - Božie hroby v okolí

Každý deň je darom božím a záleží len na slobode človeka ako s ním naloží. Niekoľkí účastníci, ktorí odpovedali na výzvu Rímskokatolíckeho úradu v Čani a OZ Medený odkvap vybrali sa na Bielu sobotu (30.3.2013) po ceste na bicykloch z Čane do Gyňov, Trstenného p/H, Skároša a Ždane. Zastavili sa pri krížoch na ceste, zažali sviecu, v kostoloch adorovali pred božím hrobom, zamýšľali sa nad niektorými témami z Youcat (katechizmus), aby takto v Roku viery zašli na hlbinu. Pekné počasie doplnilo peknú atmosféru.

Poznáte miesta v obrázkovej prílohe (kliknite a uvidíte) ? Nechceli by ste aj vy niečo urobiť podobne? Rok viery je výzvou. Fantázia môže v tomto smere dobrú službu poskytnúť.

Duchovná obnova pre mladých


OZ Medený odkvap pozýva všetkých mladých ľudí vo veku od 17 rokov na duchovnú obnovu s Mgr. Jankou Prudkou,

ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 7. apríla v priestoroch DeDo v Ždani.

Témou duchovnej obnovy bude

,,Stvorení pre lásku“

Roráty a Vianočný koncert

Počas adventu sa v našej farnosti konali rorátne sv. omše, pričom v Ždani ich spevom sprevádzal mimoriadný rorátny zbor. Táto pekná skúsenosť sa u nás konala už tretí rok a stále sa teší hojnej účasti veriaciach, ktorí boli stále po omši pozvaní aj na skromné raňajky. Fotografie z tohoročnej prvej rorátnej sv. omše v Ždani si môže pozrieť v našej galérii.

Počas vianočných sviatkov si mládežnícky zbor Angels a chrámový zbor Gaudium pre Vás pripravili aj Vianočný koncert, ktorý sa konal 25.12.2012 o 18:00 v kostole v Ždani. Všetci sme boli potešení hojnou účasťou ľudí aj mimo našej farnosti. Veríme, že to bolo pekné spríjemnenie sviatočných chvíľ a zároveň to bola aj prvá spojená akcia mladých a starších.

Pre všetkých ostatných, ktorí sa tohto pekného koncertu nemohli zúčastniť, ale aj pre Vás, ktorí si atmosféru chcete zopakovať, dávame do pozornosti video nahrávky, ktoré si môžete pustiť postupne aj tu nižšie.

Jesenný festival chrámových piesni

Prejavom lásky k Bohu a blížnym je aj spev a hudba, z toho dôvodu sa v dnešné slnečné popoludnie (21.10.2012) stretlo na jesennom festivale chrámových piesni viacero zborov v rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Gyňove.

Hlavným motívom festivalu boli naši slovanský vierozvestcovia sv. Cyril a sv. Metod, ktorých 1150.výročie príchodu oslávime v budúcom roku. Ďakujeme všetkým zborom ale aj Vám, ktorí ste si prišli vypočuť piesne pre povzbudenie ducha.

Fotografie si môžete pozrieť v našej galérii.

Syndikovať obsah

*