Nové fotografie v galérii

V našej fotogalérii sme doplnili fotografie z niekoľkých akcií.

Môžete si pozrieť fotografie z birmovky minulého roku konanej 20.10.2013.

Niekoľko fotografií z misií bratov augustiniánov, konkrétne sa jedná o stetnutie s mladými a adorácia v Ždani 8.2.2013.

Taktiež zverejňujeme fotografie z 2 akcií konaných počas Národneho týždňa manželstva v našej farnosti, konkrétne ekumenických modlitieb a spevov z kostola reformovanej cirkvi 9.2.2014 v Ždani ako aj z fašiangovej šiskovice 15.2.2014 v Čani.

A najnovšie fotografie sú z nedele 9.3.2014, kedy sa konal v kostole v Čani pôstny koncert duchovnej hudby.

Pomoc na misiách v Rwande

Z našej farnosti finančne pomáhame na misiách v Rwande, najväčší príspevok vyzbierali koledníci - naše deti - počas vianočného obdobia. Z Rwandy nám poslali niekoľko fotografií, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Koncert duchovnej hudby

Pozývame Vás na koncert duchovnej hudby, ktorý sa v našom kostole uskutoční na prvú pôstnu nedeľu (9.marca 2014) o 15:30. V podaní speváčky Veroniky Havasi a organistu Františka Beera zaznejú skladby Bacha, Schumanna ako aj vlastné improvizácie účinkujúcich.
Vstup je voľný.

Kurzy prípravy na manželstvo

Milí snúbenci :-)
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní.
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

Ponúkame Vám kurz prípravy na manželstvo, ktorý môže byť dobrým základom pre Vaše manželstvo. V našej farnosti máte možnosť absolvovať kurz rozdelený do troch poldenných stretnutí.

Termíny stretnutí

  • Najbližší plánovaný termín kurzu bude v pôstnom období (február-marec 2015)

Pre získanie potvrdenia o absolvovaní kurzu je potrebné absolvovať všetky tri stretnutia. Treba si preto zabezpečiť voľno na celý čas kurzu.Je potrebné, aby ste na stretnutia prichádzali spolu a boli prítomní na všetkých témach.

Cyklopúť - Božie hroby v okolí

Každý deň je darom božím a záleží len na slobode človeka ako s ním naloží. Niekoľkí účastníci, ktorí odpovedali na výzvu Rímskokatolíckeho úradu v Čani a OZ Medený odkvap vybrali sa na Bielu sobotu (30.3.2013) po ceste na bicykloch z Čane do Gyňov, Trstenného p/H, Skároša a Ždane. Zastavili sa pri krížoch na ceste, zažali sviecu, v kostoloch adorovali pred božím hrobom, zamýšľali sa nad niektorými témami z Youcat (katechizmus), aby takto v Roku viery zašli na hlbinu. Pekné počasie doplnilo peknú atmosféru.

Poznáte miesta v obrázkovej prílohe (kliknite a uvidíte) ? Nechceli by ste aj vy niečo urobiť podobne? Rok viery je výzvou. Fantázia môže v tomto smere dobrú službu poskytnúť.

Duchovná obnova pre mladých


OZ Medený odkvap pozýva všetkých mladých ľudí vo veku od 17 rokov na duchovnú obnovu s Mgr. Jankou Prudkou,

ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 7. apríla v priestoroch DeDo v Ždani.

Témou duchovnej obnovy bude

,,Stvorení pre lásku“

Syndikovať obsah

*