Môj Boh ... Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít...

Pomaly sa končí leto, onedlho zazvoní na koniec prázdnin, no v nás ešte znejú spomienky na uplynulý týždeň plný pôsobenia Ducha Svätého cez hry, putovania či utužovania kamarátskych vzťahov.

Celý týždeň, ktorý sa niesol v duchu témy OBUJME SA DO ŽIVOTA, sa v dopoludňajších hodinách deti a mladí stretávali v DeDo na tvorivých dielňach, kde mohli naplno využiť svoju zručnosť, popustiť uzdu fantázii a nakuknúť do sveta umenia. Popoludňajší program sa vždy obul do iných topánok. V pondelok v obyčajných topánkach sa deti zoznámili s neobyčajnou prácou hasičov, policajtov a záchranárov, v utorok sa zahrali na detektívov v papučiach (keďže pátrali v domácom prostredí), v stredu boli slávnostnými fanfárami privítaní na zámku Topánkovo v črievičkách, kde si zopakovali zásady slušného správania a v noci sme sa započúvali do tajomných príbehov. Po noci sme testovali vo štvrtok zdatnosť všetkých účastníkov v športovej obuvi – cyklistov i peších turistov na trase Ždaňa – Tri domky – Koscelek, kde po opekačke a hrách sme celý deň zavŕšili svätou omšou. V koži a topánkach Afričanov sme sa v piatok poobede stretli na farskom dvore v Čani, kde sme založili stanový tábor a posilnení palacinkami sme absolvovali nočnú hru pri Hornáde a celý týždeň sme ukončili nočnou stanovačkou.

Za vydarenú akciu Vypni telku, zapni seba ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu. Veľké poďakovanie patrí všetkým animátorom, ktorí sa deťom obetavo a s láskou venovali! Rovnako tak aj ochotným ľuďom, ktorí nás podporili duchovne, rôznymi dobrotami alebo finančne.

Dúfajme, že takto obutí do života a trocha zmenení sa stretneme opäť o rok.
(A.Č.)

*