Aktivity v DeDo

DeDo
je pomenovanie priestoru farskej časti detského domova, ktorý sa nachádza na Jantárovej ulici, č. 4 v Ždani. Tento priestor je využívaný na pastoračné a občianske aktivity pre deti, mladých, snúbencov, manželov, seniorov. Počas roka sa v priestore DeDo organizujú stretnutia farskej ekonomickej rady, stretnutia Medeného odkvapu, stretnutia mamičiek a oteckov s malými deťmi, stretká miništrantov, stretká prvoprijímajúcic detí, stretnutia KaWe spolku, stretká mladých i nácviky zboru Angels. Okrem toho je priestor využívaný na kurzy prípravy na manželstvo, na prípravné stretnutia Národného týždňa manželstva, prípravu adventných rorátov, týždňa Vypni telku zapni seba, burzy potrieb pre rodiny, na aktivity CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani.

Neformálne OZ Medený odkvap
vzniklo na jeseň roku 2011 s cieľom efektívneho využitia priestoru DeDo. Združenie tvorí skupina mladých ľudí a manželov, ktorí organizujú a plánujú aktivity v priestore DeDo a starajú sa o materiálno-technické zabezpečenie tohto priestoru. Skupina sa stretáva pravidelne každý pondelok o 20.00 v priestoroch DeDo. Ak máte záujem o spoluprácu, pozývame Vás medzi nás.

Stretnutia mamičiek a oteckov s malými deťmi
sú iniciatívou, ktorá sa zrodila z podnetov mnohých rodičov s malými deťmi, ktorí hľadajú priestor pre sociálne kontakty. Deti sa môžu spoločne zahrať, kresliť, maľovať , rodičia porozprávať a vymeniť skúsenosti. Stretnutia sa konajú v utorky od 9.00 do 11.30 v priestoroch DeDo v Ždani. Vstupné je dobrovoľné. Prosíme rodičov, aby prichádzali len so zdravými deťmi. Kontakt: 0908 844 384.

KaWe spolok
je farské spoločenstvo mladých ľudí a manželov inšpirované osobou Karola Wojtyłu a jeho náukou, ktoré vzniklo v máji v roku 2011. Spoločenstvo je otvorené pre ľudí slobodných i zadaných, žijúcich v manželstve, mladších i starších. Spoločenstvo sa stretáva sa raz za dva týždne. Kontakt: 0917 350 229.

Stretká mladých
prebiehajú pravidelne v piatok po sv. omši v Ždani. Stretnutí sa zúčastňuje cca 20-30 mladých ľudí, ktorí sa už vždy v piatok tešia na rozhovory po celom týždni, na spoločenské hry, voľný čas, modlitbu, tvorivé dielne, upratovanie, či tematické stretnutia a jednotlivých hostí. Stretká sú otvorené i pre nových členov.

Zbor Angels
je farský zbor mladých ľudí, ktorí skrášľujú svojim spevom liturgické slávnosti vo farnosti i na okolí. Skúšky zboru sa konajú podľa programu v Google kalendári. Tešíme sa na nových členov. Bližšie informácie môžete ziskať na http://angels.farnostcana.sk

Stretká miništrantov a stretká prvoprijímajúcic detí
prebiehajú počas školského roka podľa programu.

*