Roráty 6.12.2014 v Ždani - televízna reportáž

Dňa 14.12.2014 bola odvysielaná na STV 2 v rámci relácie Orientácie reportáž z rorátnej sv. omše v Ždani, ktorá sa uskutočnila 6.12.2014.

Video s reportážou:

Obnova farských objektov, posviacka kríža i sochy v Ždani a sv.omša provinciála za pátra Siroviča

Aktuálne máme nové fotografie z diania v našej farnosti. Môžete si ich pozrieť po kliknutí na danú udalosť alebo priamo v našej fotogalérii.

Konkrétne sa tohto roku opravovalo vnútro veže kostola v Čani. Taktiež sa robila oprava okolo farskej budovy. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli prácou, financiami ale aj modlitbami.

V Ždani sa na sviatok Povýšenia sv.kríža 14.9.2014 konala posviacka obnoveného kríža na Abovskej ulici. Pôvodný kríž tam bol postavený v roku 1909 a teraz bol presunutý ďalej od vozovky a celkovo obnovený. Ďalší deň na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa konala posviacka novej sochy Panny Márie sedembolestnej za kostolom v Ždani. Ďakujeme Mons. Juhásovi, ktorý si tieto veci zobral na starosť ale aj všetkým ľuďom, ktorí pomohli zrealizovať obnovu kríža aj umiestnenie novej sochy.

Dňa 18.9.2014 prišiel do našej farnosti na filialku v Ždani provinciál Spoločnosti Božieho Slova (Verbistov) Ján Halama odslúžiť sv.omšu za zosnulého pátra Františka Siroviča. Ďakujeme za tento skutok ako aj za jeho povzbudivé slová o našom rodákovi.

 

Púť do Ríma

Pozývame Vás na púť do Assisi, Ríma a Florencie. Púť sa bude konať v termíne 17.-25.10.2014.

Cena púťe je 440€

Prihlásiť sa môžete vo farských kostoloch v sakristii. Púť je organizovaná spolu s farnosťou Trstené p/H, zúčastniť sa jej môžu aj veriaci z iných farností.

Program púte ako aj podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v priloženom súbore (PDF).

Fotografie z krížovej cesty

V piatok - na Veľký piatok - sa v našej farnosti konala uź tradičná krížova cesta v sprievode z filiálky Ždaňa do farskej obce Čaňa. Všetkých milo prekvapilo veľmi pekné počasie a teplo. Krížovú cestu pripravili naši mladí z farnosti a všetci sme sa tešili hojnej účasti veriacich. Aspoň kúsok z atmosféry sme sa pokúsili zachytit na fotografiach, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Nové fotografie v galérii

V našej fotogalérii sme doplnili fotografie z niekoľkých akcií.

Môžete si pozrieť fotografie z birmovky minulého roku konanej 20.10.2013.

Niekoľko fotografií z misií bratov augustiniánov, konkrétne sa jedná o stetnutie s mladými a adorácia v Ždani 8.2.2013.

Taktiež zverejňujeme fotografie z 2 akcií konaných počas Národneho týždňa manželstva v našej farnosti, konkrétne ekumenických modlitieb a spevov z kostola reformovanej cirkvi 9.2.2014 v Ždani ako aj z fašiangovej šiskovice 15.2.2014 v Čani.

A najnovšie fotografie sú z nedele 9.3.2014, kedy sa konal v kostole v Čani pôstny koncert duchovnej hudby.

Pomoc na misiách v Rwande

Z našej farnosti finančne pomáhame na misiách v Rwande, najväčší príspevok vyzbierali koledníci - naše deti - počas vianočného obdobia. Z Rwandy nám poslali niekoľko fotografií, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Syndikovať obsah

*