Rekonštrukcia svätyne v Čani

V poslednom čase prebieha postupna rekonštrukcie svätyne vo farskom kostole v Čani.

V našej galérii si môžete pozrieť fotografie z osadzovania kríža, ktorý bol premiestnený z bočnej steny priamo do stredu kostola za oltár.

*