Program hlavných pastoračných udalosti vo farnosti pre rok 2015

 • Veľkonočné trojdnie:
  • 3.-5.apríl 2015
 • Liturgické slávenia - odpustové slávnosti
  • Ždaňa - Panna Mária, pomocnica kresťanov: nedeľa 17.mája 2015
  • Gyňov - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: nedeľa 14.júna 2015
  • Čaňa - Mena Panny Márie: nedeľa 13.septembra 2015
 • Slávnosť 1.sv.prijímania
  • Gyňov: 26.apríla 2015
  • Ždaňa: 3.mája 2015
  • Čaňa: 10.mája 2015
 • Udeľovanie sviatosti birmovania:
  • 14.júna 2015 o 11:00

Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov

Na začiatok Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v našej farnosti uskutočnila ekumenická bohoslužba rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi.

Za účasti veriacích obidvoch cirkví sa modlitby prednášali v rímskokatolíckom kostole v Čani v nedeľu 18.1.2015.

Podujatie bolo duchovným obohatením pre prítomných veriacich.

Fotografie si môžete pozrieť v našej galérii.

Vianočný koncert v Ždani

V sobotu 27.12.2014 sa uskutočnil v kostole v Ždani Vianočný koncert. Vystúpila cimbalová hudba Patríka Takáča so speváčkami Evkou Hvizdovou a Zuzanou Bandurovou. Tradičné chrámove piesne zaspieval zbor Gaudium zo Ždane.

Pre všetkých ponúkame možnosť sa započúvať do všetkých piesni vďaka naším nahrávkam:

Oprava okolia kostola v Gyňove

Tento rok sa v našej farnosti spravila aj oprava okolia kostola v Gyňove, pričom nahlavnejšou časťou bol výkop okolo celého kostola z dôvodu odvlhčenia kostola. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v galérii.

Roráty 6.12.2014 v Ždani - televízna reportáž

Dňa 14.12.2014 bola odvysielaná na STV 2 v rámci relácie Orientácie reportáž z rorátnej sv. omše v Ždani, ktorá sa uskutočnila 6.12.2014.

Video s reportážou:

Obnova farských objektov, posviacka kríža i sochy v Ždani a sv.omša provinciála za pátra Siroviča

Aktuálne máme nové fotografie z diania v našej farnosti. Môžete si ich pozrieť po kliknutí na danú udalosť alebo priamo v našej fotogalérii.

Konkrétne sa tohto roku opravovalo vnútro veže kostola v Čani. Taktiež sa robila oprava okolo farskej budovy. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli prácou, financiami ale aj modlitbami.

V Ždani sa na sviatok Povýšenia sv.kríža 14.9.2014 konala posviacka obnoveného kríža na Abovskej ulici. Pôvodný kríž tam bol postavený v roku 1909 a teraz bol presunutý ďalej od vozovky a celkovo obnovený. Ďalší deň na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa konala posviacka novej sochy Panny Márie sedembolestnej za kostolom v Ždani. Ďakujeme Mons. Juhásovi, ktorý si tieto veci zobral na starosť ale aj všetkým ľuďom, ktorí pomohli zrealizovať obnovu kríža aj umiestnenie novej sochy.

Dňa 18.9.2014 prišiel do našej farnosti na filialku v Ždani provinciál Spoločnosti Božieho Slova (Verbistov) Ján Halama odslúžiť sv.omšu za zosnulého pátra Františka Siroviča. Ďakujeme za tento skutok ako aj za jeho povzbudivé slová o našom rodákovi.

 

Syndikovať obsah

*