Cyklopúť - Božie hroby v okolí

Každý deň je darom božím a záleží len na slobode človeka ako s ním naloží. Niekoľkí účastníci, ktorí odpovedali na výzvu Rímskokatolíckeho úradu v Čani a OZ Medený odkvap vybrali sa na Bielu sobotu (30.3.2013) po ceste na bicykloch z Čane do Gyňov, Trstenného p/H, Skároša a Ždane. Zastavili sa pri krížoch na ceste, zažali sviecu, v kostoloch adorovali pred božím hrobom, zamýšľali sa nad niektorými témami z Youcat (katechizmus), aby takto v Roku viery zašli na hlbinu. Pekné počasie doplnilo peknú atmosféru.

Poznáte miesta v obrázkovej prílohe (kliknite a uvidíte) ? Nechceli by ste aj vy niečo urobiť podobne? Rok viery je výzvou. Fantázia môže v tomto smere dobrú službu poskytnúť.

Duchovná obnova pre mladých


OZ Medený odkvap pozýva všetkých mladých ľudí vo veku od 17 rokov na duchovnú obnovu s Mgr. Jankou Prudkou,

ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 7. apríla v priestoroch DeDo v Ždani.

Témou duchovnej obnovy bude

,,Stvorení pre lásku“

Roráty a Vianočný koncert

Počas adventu sa v našej farnosti konali rorátne sv. omše, pričom v Ždani ich spevom sprevádzal mimoriadný rorátny zbor. Táto pekná skúsenosť sa u nás konala už tretí rok a stále sa teší hojnej účasti veriaciach, ktorí boli stále po omši pozvaní aj na skromné raňajky. Fotografie z tohoročnej prvej rorátnej sv. omše v Ždani si môže pozrieť v našej galérii.

Počas vianočných sviatkov si mládežnícky zbor Angels a chrámový zbor Gaudium pre Vás pripravili aj Vianočný koncert, ktorý sa konal 25.12.2012 o 18:00 v kostole v Ždani. Všetci sme boli potešení hojnou účasťou ľudí aj mimo našej farnosti. Veríme, že to bolo pekné spríjemnenie sviatočných chvíľ a zároveň to bola aj prvá spojená akcia mladých a starších.

Pre všetkých ostatných, ktorí sa tohto pekného koncertu nemohli zúčastniť, ale aj pre Vás, ktorí si atmosféru chcete zopakovať, dávame do pozornosti video nahrávky, ktoré si môžete pustiť postupne aj tu nižšie.

Jesenný festival chrámových piesni

Prejavom lásky k Bohu a blížnym je aj spev a hudba, z toho dôvodu sa v dnešné slnečné popoludnie (21.10.2012) stretlo na jesennom festivale chrámových piesni viacero zborov v rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Gyňove.

Hlavným motívom festivalu boli naši slovanský vierozvestcovia sv. Cyril a sv. Metod, ktorých 1150.výročie príchodu oslávime v budúcom roku. Ďakujeme všetkým zborom ale aj Vám, ktorí ste si prišli vypočuť piesne pre povzbudenie ducha.

Fotografie si môžete pozrieť v našej galérii.

Aktivity v DeDo

DeDo
je pomenovanie priestoru farskej časti detského domova, ktorý sa nachádza na Jantárovej ulici, č. 4 v Ždani. Tento priestor je využívaný na pastoračné a občianske aktivity pre deti, mladých, snúbencov, manželov, seniorov. Počas roka sa v priestore DeDo organizujú stretnutia farskej ekonomickej rady, stretnutia Medeného odkvapu, stretnutia mamičiek a oteckov s malými deťmi, stretká miništrantov, stretká prvoprijímajúcic detí, stretnutia KaWe spolku, stretká mladých i nácviky zboru Angels. Okrem toho je priestor využívaný na kurzy prípravy na manželstvo, na prípravné stretnutia Národného týždňa manželstva, prípravu adventných rorátov, týždňa Vypni telku zapni seba, burzy potrieb pre rodiny, na aktivity CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani.

Môj Boh ... Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít...

Pomaly sa končí leto, onedlho zazvoní na koniec prázdnin, no v nás ešte znejú spomienky na uplynulý týždeň plný pôsobenia Ducha Svätého cez hry, putovania či utužovania kamarátskych vzťahov.

Celý týždeň, ktorý sa niesol v duchu témy OBUJME SA DO ŽIVOTA, sa v dopoludňajších hodinách deti a mladí stretávali v DeDo na tvorivých dielňach, kde mohli naplno využiť svoju zručnosť, popustiť uzdu fantázii a nakuknúť do sveta umenia. Popoludňajší program sa vždy obul do iných topánok. V pondelok v obyčajných topánkach sa deti zoznámili s neobyčajnou prácou hasičov, policajtov a záchranárov, v utorok sa zahrali na detektívov v papučiach (keďže pátrali v domácom prostredí), v stredu boli slávnostnými fanfárami privítaní na zámku Topánkovo v črievičkách, kde si zopakovali zásady slušného správania a v noci sme sa započúvali do tajomných príbehov. Po noci sme testovali vo štvrtok zdatnosť všetkých účastníkov v športovej obuvi – cyklistov i peších turistov na trase Ždaňa – Tri domky – Koscelek, kde po opekačke a hrách sme celý deň zavŕšili svätou omšou. V koži a topánkach Afričanov sme sa v piatok poobede stretli na farskom dvore v Čani, kde sme založili stanový tábor a posilnení palacinkami sme absolvovali nočnú hru pri Hornáde a celý týždeň sme ukončili nočnou stanovačkou.

Za vydarenú akciu Vypni telku, zapni seba ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu. Veľké poďakovanie patrí všetkým animátorom, ktorí sa deťom obetavo a s láskou venovali! Rovnako tak aj ochotným ľuďom, ktorí nás podporili duchovne, rôznymi dobrotami alebo finančne.

Dúfajme, že takto obutí do života a trocha zmenení sa stretneme opäť o rok.
(A.Č.)

Syndikovať obsah

*