Vianney v Čani

Posledné dva víkendy sa v našej farnosti uskutočnili divadelné predstavenia hry Taký "obyčajný" arský farár, ktorú pripravil náš pán kaplán Milan Tomko a vystupujú v nej mladí z našej farnosti spolu s mladými z farnosti Košice-KVP. Táto divadelná hra zobrazuje život svätého kňaza Jána Mária Vianneya, ktorého 150.výročie smrti si pripomíname v tomto roku.

V Ždani sa predstavenie odohralo 28.2.2010 a v Čani 7.3.2010.

Fotografie z predstavenia v Čani si môžete pozriet v našej galérii. Taktiež sme zverejnili aj fotografie z rovnakého predstavenia odohraného v Kavečanoch 21.2.2010.

O plánovanom predstavení na filiálke v Gyňove Vás budeme informovať.

Upútavky na toto predstavenie si môžete taktiež pozrieť na našej stránke.

Ukončenie vianočného obdobia

Vianočné obdobie sme v našej farnosti ukončili túto nedeľu Krstu Krista Pána (10.01.2009) nečakane za prítomnosti biskupa Bernarda Bobera.

Jeho slová nás povzbudili a aj nám lepšie ozrejmili význam krstu.

Fotografie si aj v tomto novom roku, môžete tradične pozriet v našej galérii.

 

 

 

Jasličková pobožnosť

V Ždani sme vo vianočnom období, na nedeľu Svätej Rodiny (27.12.2009), mohli vidieť program a počuť spev, ktorý pripravili detí, mladí ale aj starší z našej farnosti.

Fotografie z tejto jasličkovej pobožnosti si môžete, ako tradične, pozrieť v našej galérii.

 

Vianočné pásmo piesní a slova "V Betleheme"

Čas Vianoc, čas lásky a pokoja. Pokoj, ktorý nám Božie Dieťa prinieslo svojím príchodom na tento svet. Otvorme mu dokorán naše srdcia, aby sa mohol narodiť a prebývať v srdci každého z nás.

Tieto prekrásne sviatočné dni nám svojím vystúpením, pásmom slova a piesni, pod názvom "V Betleheme" spríjemnili v deň Narodenia Pána popoludní vo farskom kostole v Čani členovia chrámového zboru Gaudium za doprovodu Miroslava Píša - organistu z kostola Košických mučeníkov nad Jazerom v Košiciach a dirigenta Imricha Bajtoša. V programe účinkovali aj žiaci, ktorí spestrili program hovoreným slovom o vianočných zvykoch a vinšovačkách.

Fotografie z tohto programu si môžete pozrieť v našej galérii.

Betlehem v CZŠ Ždaňa

V cirkevnej základnej škole v Ždani sa počas adventu postupne deň po dni vytváral betlehem pre deti.

Jeho konečný stav si môžete pozrieť aj v našej galérii.

 

 

 

 

Upútavky na divadelné predstavenia

Aktuálne Vám chceme predstaviť upútavky na nové divadelné hry v réžii nášho pána kaplána Milana Tomku.

Taký "obyčajný" arský farár - Ján Mária Vianney

 

Tarzícius

 

Márnotratný syn

Syndikovať obsah

*