Slovenský dohovor za rodinu

Zastavme zlo z Istanbulu

Prednášky k téme Slovenského dohovoru za rodinu

31.3.2019 o 15:00 - Perín - Kostol Najsvätejšej Trojice (Perín 164)

Bližšie informácie: 0905 635 380

www.slovenskydohovorzarodinu.sk

*