Obnovenie bohoslužieb v našej farnosti

Milí veriaci ako už dobre viete od 6. mája je povolené sláviť verejne bohoslužby, ale s obmedzeniami, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva. Preto hneď na úvod chceme vašu pozornosť upriamiť na vyhlásenie KBS:
"Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií."

Vieme, že všetci sme na tuto chvíľu čakali lebo svätá omša, Eucharistia a ako my ľudovo hovoríme kostol nám chýba, keďže vzťah s Bohom i s Božou matkou je súčasťou nášho života. Netreba sa však unáhliť. Cieľom týchto usmernení a odporúčaní nie je ľudí (hlavne starších) diskriminovať, ale chrániť  ich zdravie. Preto vás veľmi pokorne chceme poprosiť, aby ste zvážili vašu účasť na svätých omšiach. Nebuďme tvrdohlaví, ale ohľaduplní.

 

Sväté omše v našej farnosti začnú v nedeľu 10.5.2020.

V Čani o 8:00 pre seniorov a o 11:00 pre ostatných pod 65 rokov na farskom dvore. 

V Ždani o 10.30: seniori v kostole, ostatní vonku okolo kostola.

V Gyňove o 9.00: seniori v kostole, ostatní vonku okolo chrámu.

 

Všetci musíme mať rúška a ak sa dá tak aj rukavice (nie lyžiarske). 

Ak chcete, môžete si priniesť svoju dezinfekciu (Pre chlapov: nie vnútornú, ale vonkajšiu, na ruky). Dezinfekcia však bude pripravená aj pri kostole.

Pred i počas bohoslužieb  rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov. 

Pred sv. Omšou nebudú žiadne modlitby.

Kostol otvoríme 15 min. pred začiatkom. 

Tešíme sa na vás i na to, že opäť budeme môcť sláviť spoločne liturgiu a vzdávať nášmu dobrému Pánu Bohu chválu i vďaku. Prosíme preto nepokazme si to, aby sa to mohlo už len zlepšovať. Buďte zdraví. Posielame Vám i vašim rodinám požehnanie, vaši duchovní otcovia.

Ak chcete podrobnejšie informácie o usmerneniach, kliknite si na tkkbs.sk

*