Program sv.omši 3.12.2018 - 9.12.2018

Týždeň po 1.adventnej nedeli - zobraz program.

Spoveď chorých NEBUDE tento týždeň ale až pred Vianocami.

Čaňa

Pondelok - 3.12.2018     sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Streda - 5.12.2018     

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 6.12.2018     sv. Mikuláša, biskupa (ľub. spom.)

05:30     sv. omša (roráty)

Piatok - 7.12.2018     sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša (vigília slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie)

Sobota - 8.12.2018     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť, prikázaný sviatok)

08:00     sv. omša
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 9.12.2018     2. adventná nedeľa

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 4.12.2018     sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi alebo sv. Barbory, panny a muč. (ľub. spom.)

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 6.12.2018     sv. Mikuláša, biskupa (ľub. spom.)

05:30     sv. omša (roráty)

Piatok - 7.12.2018     sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša (vigília slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie)

Sobota - 8.12.2018     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť, prikázaný sviatok)

09:00     sv. omša

Nedeľa - 9.12.2018     2. adventná nedeľa

09:00     sv. omša
19:00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 3.12.2018     sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 6.12.2018     sv. Mikuláša, biskupa (ľub. spom.)

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 7.12.2018     sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

05:30     sv. omša (roráty)

Sobota - 8.12.2018     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť, prikázaný sviatok)

10:30     sv. omša

Nedeľa - 9.12.2018     2. adventná nedeľa

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
net46.2018.pdf1.11 MB

*