Program hlavných pastoračných udalosti vo farnosti pre rok 2015

 • Veľkonočné trojdnie:
  • 3.-5.apríl 2015
 • Liturgické slávenia - odpustové slávnosti
  • Ždaňa - Panna Mária, pomocnica kresťanov: nedeľa 17.mája 2015
  • Gyňov - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: nedeľa 14.júna 2015
  • Čaňa - Mena Panny Márie: nedeľa 13.septembra 2015
 • Slávnosť 1.sv.prijímania
  • Gyňov: 26.apríla 2015
  • Ždaňa: 3.mája 2015
  • Čaňa: 10.mája 2015
 • Udeľovanie sviatosti birmovania:
  • 14.júna 2015 o 11:00

Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov

Na začiatok Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v našej farnosti uskutočnila ekumenická bohoslužba rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi.

Za účasti veriacích obidvoch cirkví sa modlitby prednášali v rímskokatolíckom kostole v Čani v nedeľu 18.1.2015.

Podujatie bolo duchovným obohatením pre prítomných veriacich.

Fotografie si môžete pozrieť v našej galérii.

Vianočný koncert v Ždani

V sobotu 27.12.2014 sa uskutočnil v kostole v Ždani Vianočný koncert. Vystúpila cimbalová hudba Patríka Takáča so speváčkami Evkou Hvizdovou a Zuzanou Bandurovou. Tradičné chrámove piesne zaspieval zbor Gaudium zo Ždane.

Pre všetkých ponúkame možnosť sa započúvať do všetkých piesni vďaka naším nahrávkam:

Oprava okolia kostola v Gyňove

Tento rok sa v našej farnosti spravila aj oprava okolia kostola v Gyňove, pričom nahlavnejšou časťou bol výkop okolo celého kostola z dôvodu odvlhčenia kostola. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v galérii.

Syndikovať obsah

*