Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov

Na začiatok Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v našej farnosti uskutočnila ekumenická bohoslužba rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi.

Za účasti veriacích obidvoch cirkví sa modlitby prednášali v rímskokatolíckom kostole v Čani v nedeľu 18.1.2015.

Podujatie bolo duchovným obohatením pre prítomných veriacich.

Fotografie si môžete pozrieť v našej galérii.

Vianočný koncert v Ždani

V sobotu 27.12.2014 sa uskutočnil v kostole v Ždani Vianočný koncert. Vystúpila cimbalová hudba Patríka Takáča so speváčkami Evkou Hvizdovou a Zuzanou Bandurovou. Tradičné chrámove piesne zaspieval zbor Gaudium zo Ždane.

Pre všetkých ponúkame možnosť sa započúvať do všetkých piesni vďaka naším nahrávkam:

Oprava okolia kostola v Gyňove

Tento rok sa v našej farnosti spravila aj oprava okolia kostola v Gyňove, pričom nahlavnejšou časťou bol výkop okolo celého kostola z dôvodu odvlhčenia kostola. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v galérii.

Roráty 6.12.2014 v Ždani - televízna reportáž

Dňa 14.12.2014 bola odvysielaná na STV 2 v rámci relácie Orientácie reportáž z rorátnej sv. omše v Ždani, ktorá sa uskutočnila 6.12.2014.

Video s reportážou:

Syndikovať obsah

*