Prihláška na birmovku

Dávame do pozornosti prihlášku na prípravu k sviatosti birmovaina pre všetkých starších ako 16 rokov.

Prihlášky sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF a DOC.

Púť do Ríma

Pozývame Vás na púť do Assisi, Ríma a Florencie. Púť sa bude konať v termíne 17.-25.10.2014.

Cena púťe je 440€

Prihlásiť sa môžete vo farských kostoloch v sakristii. Púť je organizovaná spolu s farnosťou Trstené p/H, zúčastniť sa jej môžu aj veriaci z iných farností.

Program púte ako aj podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v priloženom súbore (PDF).

Fotografie z krížovej cesty

V piatok - na Veľký piatok - sa v našej farnosti konala uź tradičná krížova cesta v sprievode z filiálky Ždaňa do farskej obce Čaňa. Všetkých milo prekvapilo veľmi pekné počasie a teplo. Krížovú cestu pripravili naši mladí z farnosti a všetci sme sa tešili hojnej účasti veriacich. Aspoň kúsok z atmosféry sme sa pokúsili zachytit na fotografiach, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Nové fotografie v galérii

V našej fotogalérii sme doplnili fotografie z niekoľkých akcií.

Môžete si pozrieť fotografie z birmovky minulého roku konanej 20.10.2013.

Niekoľko fotografií z misií bratov augustiniánov, konkrétne sa jedná o stetnutie s mladými a adorácia v Ždani 8.2.2013.

Taktiež zverejňujeme fotografie z 2 akcií konaných počas Národneho týždňa manželstva v našej farnosti, konkrétne ekumenických modlitieb a spevov z kostola reformovanej cirkvi 9.2.2014 v Ždani ako aj z fašiangovej šiskovice 15.2.2014 v Čani.

A najnovšie fotografie sú z nedele 9.3.2014, kedy sa konal v kostole v Čani pôstny koncert duchovnej hudby.

Pomoc na misiách v Rwande

Z našej farnosti finančne pomáhame na misiách v Rwande, najväčší príspevok vyzbierali koledníci - naše deti - počas vianočného obdobia. Z Rwandy nám poslali niekoľko fotografií, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Syndikovať obsah

*