O farnosti

Farár:
ThLic. František Katriňák (od 1.7.2013)

Kaplán:
Mgr. Jozef Bujňák (od 1.7.2015)

 

História farnosti

Obec Čaňa sa rozprestiera v Košickej kotline na juh až juhovýchod od Košíc v nadmorskej výške 177 m. Názov prešiel určitým vývojom a od r. 1773 sa používal Čaňa. Uvádza sa aj v pápežských desiatkoch z roku 1332-1337. Tamojší farár platil desiatky tri groše, čo svedčí o tom, že už v tej dobe existovala Čaňa ako farnosť. V čase reformácie, keď sa Čaňa stala evanjelickou, farnosť zanikla. V 18. storočí od roku 1734 do roku 1912 bola filiálkou Všechsvätých a v r. 1912 bola znovu obnovená samostatná rímskokatolícka fara a to dňa 20.júna 1912, kedy bol menovaný za farára do Čane ruskovský kaplán Jozef Kenedich a farnosť trvá dodnes. Názov Mena Panny Márie nesie približne od roku 1400, kedy bola pôvodná kaplnka prestavaná na kostol a jeho patrónkou je: Meno Panny Márie. Farnosť má v súčasnosti dve filiálky. Filiálna obec Ždaňa patrí do Čanianskej farnosti od r. 1918 predtým bola filiálkou farnosti Nižná Myšľa a obec Gyňov je filiálnou obcou Čane od 1.4.1953. Táto obec od roku 1734 až do roku 1953 bola filiálnou obcou Všechsvätých. Do Čanianskej farnosti patrila od 1.2.1941 aj obec Skároš, ktorá bola taktiež pričlenená z farnosti Nižná Myšľa. V súčasnosti je filiálkou farnosti Trstené pri Hornáde.

 

Kostoly vo farnosti


Čaňa
– farský kostol zasvätený menu Panny Márie, bol postavený ako gotická stavba v r. 1386, od základov bol prestavaný v rokoch 1947-1949 a bol  posvätený biskupom Jozefom Čárskym 25. 9. 1949. Najnovšia generálna oprava bola prevedená v rokoch 2001-2003, kedy sa v kostole znížil strop, zrenovovala svätyňa, opravila elektroinštalácia, kúrenie a zo severnej strany ku kostolu pristavila nová sakristia, sociálne zariadenie a miestnosti na katechézu. Bývalá miestnosť sakristie slúži počas bohoslužieb pre matky s deťmi.

 

Ždaňa – filiálny kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, bol postavený v r. 1907 v historizujúcom slohu s prvkami neoromantiky a secesie. Jednalo sa o jednoloďovú stavbu s predstavanou vežou. Pred koncom dvadsiateho storočia  v roku 1982 bol kostol prestavaný do terajšej podoby, avšak veža kostola bola dokončená až v roku 1992 a konsekrácia kostola bola 28.8.1992 a uskutočnil ju košický biskup Mons. Alojz Tkáč.


Gyňov
– filiálny kostol zasvätený  Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, bol postavený v r. 1924, oprava bola prevedená v r. 1968 a v súčasnosti je po generálnej oprave, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1986-1987.

Farári pôsobiaci vo farnosti:

 • Jozef Kenedich 1912-1915
 • Michal Arvay 1915-1936
 • Michal Duľa 1936-1939
 • Michal Ruska 1939-1960
 • Ladislav Turčáni 1960-1984
 • Jozef Dugas 1984-1990
 • Stanislav Stolárik 1990-1992
 • Peter Gostič 1992-1998
 • Ján Bujdoš 1998-2001
 • Cyril Hišem 2001-2004
 • Miroslav Gira 1.7.2004 - 31.8.2012
 • Matej Babčák 1.9.2012 - 30.6.2013

Kapláni pôsobiaci vo farnosti:

 • Štefan Šarlay 1.1.1942 - 1.11.1942
 • Karol Novelly 1942 - 1945
 • Július Jablonský 1950 - 1952
 • Marián Radimák  1.7.1999 - 30.6.2001
 • Aurel Halajčík 1.7.2001 - 30.6.2002
 • Marcel Puškáš 1.7.2002 - 30.6.2007
 • Peter Fábry 1.7.2007 - 2007
 • Stanislav Ščerba 2007 - 30.6.2008
 • Michal Kuľha 1.7.2008 - 14.3.2009
 • Milan Tomko 15.3.2009 - 30.6.2011
 • Jozef Kohút 1.7.2011 - 30.6.2013
 • Jozef Eliáš 1.7.2013 - 30.6.2015

*