Program sv.omši 11.9.2017 - 17.9.2017

23. týždeň cezročného obdobia - zobraz program.

Čaňa

Utorok - 12.9.2017     Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľub. spom.)

18:00     sv. omša

Streda - 13.9.2017     sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:00     sv. omša

Štvrtok - 14.9.2017     Povýšenie sv. kríža (sviatok)

07:00     sv. omša

Piatok - 15.9.2017     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

Sobota - 16.9.2017     sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, muč. (spomienka)

18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 17.9.2017     24. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Pondelok - 11.9.2017     

18:00     sv. omša

Streda - 13.9.2017     sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

07:00     sv. omša

Piatok - 15.9.2017     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

09:00     sv. omša

Sobota - 16.9.2017     sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, muč. (spomienka)

07:00     sv. omša

Nedeľa - 17.9.2017     24. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša
19:00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 11.9.2017     

07:00     sv. omša

Štvrtok - 14.9.2017     Povýšenie sv. kríža (sviatok)

18:00     sv. omša

Piatok - 15.9.2017     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

10:00     sv. omša

Nedeľa - 17.9.2017     24. nedeľa v Cezročnom období

10:00     sv. omša

*