Živý prenos - sv.omša Ždaňa o 9:00 - 18.10.2020

Živý prenos sv.omše v nedeľu 18.10.2020 z kostola v Ždani sa uskutočni o 9:00.

Prenos bude realizovaný prostredníctvom živého vysielania na YouTube kanále farnosti.

Aktuálne oznamy 16.10.2020

  1. Milí veriaci, po porade s pánom dekanom Vám oznamujeme, že najbližšie dni sv. omše budú zatiaľ slúžené kňazmi súkromne. V prípade zmien Vás budeme informovať.
  2. Stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Pokúsme sa zasvätiť nedeľu ako Pánov deň sledovaním sv. omše v televízii alebo cez internet, či modlitbou v rodine.
  3. V nedeľu bude slúžená sv. omša, ktorú budeme vysielať na stránke našej farnosti o 9:00. TV Lux vysiela sv.omšu o 10:00 a 18:30.
  4. Nutné kancelárske záležitosti, ktoré sa nedajú odložiť (ako je zaopatrenie chorého alebo pohreb) dohodnite prosím najprv telefonicky. Mobilné čísla nájdete na stránke farnosti. Prosíme o modlitby a zachovanie pokoja.

 

Farský oznam na Misijnú nedeľu 2020

  • Celá cirkev v nedeľu 18.10.2020 slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

ZMENA - Živý prenos - sv.omša Čaňa o 11:00 - 11.10.2020

Živý prenos sv.omše v nedeľu 11.10.2020 z kostola v Čani sa uskutočni o 11:00.

Prenos bude realizovaný prostredníctvom živého vysielania na YouTube kanále farnosti.

Živý prenos - sv.omša Ždaňa - 4.10.2020

Živý prenos sv.omše v nedeľu 4.10.2020 z kostola Panny Márie Pomocnice Kresťanov v Ždani sa uskutočni o 9:00. Sv.omšu bude slúžiť bývaly farár Cyril Hišem.

Prenos bude realizovaný prostredníctvom živého vysielania na YouTube kanále farnosti.

Usmernenie bohoslužieb v našej farnosti od 1.10.2020

Milí veriaci, ako už dobre viete od 1. októbra platia aj pre verejné bohoslužby obmedzenia, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva. 

Maximálny počet všetkých účastníkov bohoslužieb je 50.

Stále platia ostatné nariadenia a to zahalené celé horné dýchacie cesty a dezinfekcia rúk.

Keďže sa týmto počtom nedá vyhovieť všetkým veriacim, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách

Preto s plnou vážnosťou prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom televízie alebo internetu.

Túto nedeľu bude na stránke našej farnosti vysielaná naživo svätá omša o 9:00, ktorú bude slúžiť bývalý pán farár Cyril Hišem. 

 

Októbrová pobožnosť - modlitba ruženca začína pol hodinu pred sv. omšou.

Rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov, ktorí po obsadení 50 miest v kostole, nebudú môcť vpustiť do kostola ďalších. 

 

Ždaňa:

Tiež oznamujeme, že dnes (2.10.2020) v Ždani nebude spovedanie, ale bude od 17:30 ruženec a o 18:00 sv. omša.

Zajtra, t.j. sobota (3.10.2020) nebude ráno ruženec a sv. omša, ale večer: najprv o 17:00 večeradlo a 18:00 sv. omša s nedeľnou platnosťou.

 

Gyňov:

Túto nedeľu (4.10.2020) bude ráno v Gyňove o 8:00 gréckokatolícka liturgia a o 10:30 rímskokatolícka svätá omša.

 

Stanovisko Katolíckej cirkvi k prípadom obmedzenia počas zhoršenej situácie pandémie na Slovensku si môžete pozrieť https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930067

Presun sv.omši do kostola v Čani

Od soboty (6.6.2020) večer budú, pri zachovaní všetkých aktuálne platných opatrení, sv.omše v kostole v Čani.

Syndikovať obsah

*