Živý prenos - odpustová sv.omša Ždaňa - 30.5.2021

Živý prenos odpustovej sv.omše a večeradla rodín v nedeľu 30.5.2021 z kostola v Ždani sa začne o 9:30 večeradlom, sv.omše sa začne o 10:30.

Prenos bude realizovaný prostredníctvom živého vysielania na YouTube kanále farnosti.

 

Konferencia biskupov Slovenska - ONLINE

Fungujúca a stabilná rodina - je názov témy online konferencie, ktorá bude v stredu 21. apríla 2021 v Bratislave. Pozýva na ňu Konferencia biskupov Slovenska. Organizuje ju v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

„Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých rokoch, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, odpustenie a zmierenie ako prevenciu rozpadu rodiny a riešenia pre rodiny v kríze. Teraz sa chceme venovať podpore a zachovaniu fungujúcej a stabilnej rodiny,“ avizujú oganizátori. 

Cieľom konferencie je identifikovať riešenia a dobré príklady z praxe, ktoré zabezpečia zachovanie fungujúcej a stabilne rodiny, uvádza stránka konferencie.kbs.sk.

„Konkrétne, aby sa rodiny neprepadli do krízovej oblasti. Podpora stabilnej rodiny je úlohou tak štátu, ako aj spoločnosti a cirkvi s cieľom zachovania čo najvyššej autonómie rodiny, podpory vnútorných regeneračných a ozdravných mechanizmov v rodine,“ uvádzajú.

ONLINE SLEDOVANIE (cez YouTube kanál)

 

PROGRAM (Streda 21. apríla 2021):

- 9:00 – 9:30 Otvorenie podujatia
Konferencia Biskupov Slovenska: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda
Úsmev ako dar: Prof. Jozef Mikloško, PhD., predseda
Asociácia rodinných sudcov: JUDr. Peter Rajňák, predseda
Teologická fakulta Trnavskej univerzity, prof. Ladislav Csontos SJ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

BLOK PREDNÁŠOK

- 9:30 – 10:00  Faktory stabilizujúce rodinu ako ich odhaľujú empirické výskumy a teoretické štúdie.
Prof. Ladislav Csontos SJ, Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.

- 10:00 – 10:30  Očakávané praktické kroky pri podpore rodín v súčasnom období. Sprevádzanie ako účinná pomoc v záťažových situáciách.
Prof. Mária Šmídová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.

- 10:30 – 10:50 diskusia účastníkov.V prípade záujmu účastníkov sa diskusia predĺži.

- 10:50 – 11:20  Zásahy súdnej moci do rodiny. Pohľad súdov. Zrkadlom rodiny sú deti.
JUDr. Peter Rajňák, predseda Asociácie rodinných sudcov, sudca
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online.

11:20 – 11:50 Ako pomôcť rodinám, aby sa ich deti nedostali do “detského domova”. Potreba budovania  regionálnych centier na obnovu rodiny.
Prof. Jozef Mikloško, predseda Úsmev ako dar
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.

11:50-12:10 Diskusia / Záver podujatia

Zdroj TKKBS

Oznamy - 10.4.2021

 • V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

  V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

  "Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých," povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

  Spojme sa v modlitbe na tento úmysel v nedeľu napoludnie- Pripomenú nám to zvony našich kostolov.

 • Prinášame zoznam odslúžených úmyslov sv.omši za uplynulé dni.

Veľká noc 2021 - Doplnené informácie 2.4.2021

Veriaci môžu jednotlivo navštíviť kostoly.

K dispozícii bude kňaz (spoveď, Eucharistia):

V sobotu, 3.4.2021:

 • Čaňa v čase od 10.00 do 12:00
 • Ždaňa v čase od 10:00 do 11:00
 • Gyňov v čase od 11:00 do 12:00

Veľká noc 2021 - informácie

Veľkonočné sviatky sme už druhý rok nútení prežiť inak, ako sme prežívali po iné roky.

Pre dobro všetkých rešpektujme platné epidemiologické nariadenia k Veľkej noci 2021.

Stále platí dišpenz od účasti na sv. omši, avšak odporúčame zapojiť sa do sledovania obradov v kruhu svojej rodiny. Boli sme pozvaní k sledovaniu obradov z našej košickej katedrály na www.telke.sk. Vysielanie bude v týchto časoch:

 • Zelený štvrtok: 10:00 a 18:00;  
 • Veľký piatok: 15:00;  
 • Biela sobota: 19:00;  
 • Veľkonočná nedeľa: 10:30.

Je to príležitosť uvedomiť si, že patríme do košickej arcidiecézy a tiež je to príležitosť budovať jednotu so svojim biskupom.

Obrady Veľkonočného trojdnia v našej farnosti budú neverejné vo farskom kostole (kňaz s najnutnejšou asistenciou). Aby ste sa mohli duchovne spojiť, ponúkame časy, kedy sa budú konať obrady vo farskom kostole v Čani: Zelený štvrtok: 18:00;  Veľký piatok: 15:00;  Biela sobota: 19:00.

Dávam do pozornosti Liturgiu domácej cirkvi, ktorú pripravil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský. Sú to modlitby v rodine. Odporúčame modliť sa ich v iný čas, ako sú vysielané veľkonočné obrady.

Pokrmy si môžete požehnať sami vo svojich rodinách.

Niektoré informácie prichádzajú aj k nám na farské úrady postupne.

Akúkoľvek zmenu, alebo aj nové uvoľnenia ohľadom kostolov, vám oznámime dodatočne.

Ďakujem všetkým za pochopenie.

Vyprosujem požehnaný čas. Využime ho na modlitbu, stíšenie a na uvažovanie o tajomstvách našej viery i o svojom živote.

Marcel Puškáš, farár

Syndikovať obsah

*