Aktuality

Putovná socha Panny Márie Fatimskej v našej farnosti

Putovná socha Panny Márie Fatimskej bude v našej farnosti od 17. do 21. júla.

Pri tejto príležitosti bude vo farnosti nasledujúci duchovný program:

Pondelok – vyloženie Sviatosti oltárnej ku poklone v Čani o 15.00 hod. do sv. omše
15.05 - modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
17.30 - modlitba Fatimského večeradla

Utorok - vyloženie Sviatosti oltárnej ku poklone v Ždani o 15.00 hod. do sv. omše
15.05 - modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
17.30 - modlitba Fatimského večeradla

Streda – Ždaňa 6.30 – modlitba Fatimského večeradla

Štvrtok - vyloženie Sviatosti oltárnej ku poklone v Gyňove o 15.00 hod. do sv. omše
15.05 - modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
17.30 - modlitba Fatimského večeradla

Piatok – Gyňov 6.30 – modlitba Fatimského večeradla

Syndikovať obsah

*