Košická arcidiecéza - Rímskokatolícka Cirkev

Syndikovať obsah
2018-02-22T22:55:44Z
Aktualizácie: pred 3 min 34 s

V piatok bude deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, pripája sa i eRko

Št, 22/02/2018 - 23:55
Bratislava 22. februára (TK KBS) Svätý Otec František vyhlásil 23. […]

Nový ročník Letnej školy jazykov Biblie

Št, 22/02/2018 - 09:14
Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality […]

Letná akadémia pre mladých 2018

Št, 22/02/2018 - 08:59
Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozýva na Letnú akadémiu […]

Kam v utorok na obed? (pôstna polievka od biskupa)

St, 21/02/2018 - 16:32
Spoločnosť Úsmev ako dar a otcovia biskupi vás pozývajú v […]

KBS pozýva opäť do projektu myšlienok, začína už na Popolcovú stredu

St, 14/02/2018 - 07:17
Bratislava  (TK KBS) Od Popolcovej stredy (14. februára 2018) do […]

Spojme sa a hlasujme za Prešov

Po, 12/02/2018 - 21:10
Prosíme vás, zapojte sa aktívne na hlasovaní za získanie  finančných […]

Začala sa ďalšia fáza podpory P18, už je možné poslať aj darcovskú SMS

Po, 12/02/2018 - 10:26
Bratislava (TK KBS) Na Slovensku sa začína ďalšia fáza verejnej […]

Slovensko zažije 8-krát svetovú iniciatívu Národný týždeň manželstva

Po, 12/02/2018 - 10:24
Bratislava  (TK KBS) Keď pred viac ako 20 rokmi prišiel […]

Košická arcidiecézna púť Svätá Zem – 15.-22. október 2018

Ut, 06/02/2018 - 11:11
Košická arcidiecézna púť  Svätá Zem s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom z príležitosti […]

Deň zasväteného života v Košiciach

Po, 05/02/2018 - 09:31
Na sviatok Obetovania Pána sme si pripomenuli 21. deň zasväteného života. Keď […]

Hľadáte kvalitný darček pre svojho kňaza?

St, 31/01/2018 - 15:39
Nové číslo časopisu pre kresťanskú kultúru. Časopis s tradíciou. VERBUM […]

Zomrel kňaz: Andrej Červeňák

St, 31/01/2018 - 15:07
S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 30. januára 2018 […]

Zomrel kňaz: Andrej Červeňák

St, 31/01/2018 - 15:07
S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 30. januára 2018 […]

Košická arcidiecézna púť LURDY – 8.-10. máj 2018

St, 31/01/2018 - 11:38
Košická arcidiecézna púť  LURDY s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom […]

Arcibiskup Bernard Bober oslávil 25 rokov biskupskej služby

St, 31/01/2018 - 07:35
Menovanie  za  košického pomocného biskupa prijal 28. decembra 1992 z rúk […]

Arcibiskup Bernard Bober oslávil 25 rokov biskupskej služby

St, 31/01/2018 - 07:35

Menovanie  za  košického pomocného biskupa prijal 28. decembra 1992 z rúk sv. Otca  Jána Pavla II. a  30. januára 1993 ho J. Em. Jozef kardinál Tomko v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa.

Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello , Jozef  kardinál Tomko, vyše dvadsať  biskupov  a viac ako tristo kňazov sa spolu s veriacimi zúčastnili 30. januára dopoludnia na Eucharistickej slávnosti v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

 

Ďakovali  Pánu Bohu za mnohé požehnania počas 25 rokov služby biskupa  Mons. Bernarda Bobera , košického arcibiskupa-metropolitu.

Jozef kardinál Tomko v homílii pripomenul  úlohu a postavenie biskupa v súčasnej dobe .“ My sa teda pripájame k Tvojmu ďakovaniu, ďakovaniu za dar Ducha, ktorý si dostal pred 25 rokmi. Ďakujem s Tebou. A zároveň ďakujeme aj za Teba, ako za dar Boží, dar pre diecézu a v mnohom aj pre Slovensko.

Prosíme Ježiša Krista, veľkňaza, aby Ťa na príhovor našej patrónky Sedembolestnej Panny Márie, ktorú uctievame najmä v Gaboltove, Obišovciach, Klokočove, aby Ťa viedol cestou, ktorú si si vybral a vyznačil vo svojom biskupskom hesle:   S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.“

Pápež František vo svojom blahoprajnom telegrame vyslovil  jubilantovi úprimné uznanie pri príležitosti strieborného jubilea biskupskej vysviacky.

„Prii pohľade na Tvoju dlhodobú službu pre dobro Pánovho stáda je na mieste, aby sme s otcovskou radosťou chválili Pána za túto veľkú milosť kňazstva, ktorú Boh používa pri spravovaní Božieho ľudu prostredníctvom Tvojej pokornej služby, lebo si naozaj správcom Božích tajomstiev, keďže všetci cez Tvoju službu a život v Kristovi dosahujú slávu.“

Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello jubilantovi poďakoval za biskupskú službu a pripomenul, že cez osobu biskupa pôsobí  Ježiš Kristus v živote celej diecézy. Preto je biskup prvým svedkom Pána pred všetkými  a pre všetkých. V tejto chvíli by som Vám chcel vyjadriť poďakovanie Cirkvi a vložiť ho do vyznania viery , ktoré recitujeme v Kréde.

„Vaša biskupská služba bola v  týchto rokoch  poznačená snahou , v ktorej sa prejavuje nadšenie pre osobnú  vieru, ktorá sa má rozvíjať v živote kresťanského ľudu. Vyprosujeme pre Vás na príhovor Sv. Ondreja zdravie a silu pre Vašu službu. Vyslovujem Vám vďaku za všetko to, čo stále dávate cez svoje otcovstvo a pastoračnú horlivosť , za Vašu trpezlivosť a tiché úsilie čeliť každodenným problémom a prejavom ľudskej biedy . Modlime sa , aby ste mohli pokračovať v práci pre arcidiecézu , aby ste ju budovali spoľahlivým učením a svedectvom života , aby ste zasievali nádej a trpezlivo čakali kým plody dozrejú.“

Eucharistickú  slávnosť sprevádzalo vyše sto členov  zboru a orchester z oboch košických konzervatórií a Zboru sv. Cecílie , ktorí pod vedením Viliama Gurbaľa hrali diela Vivaldiho, Mozarta a Händla.

V závere sa arcibiskup Bernard Bober poďakoval prítomným za gratulácie , povzbudenie a modlitby. „Chcem  byť láskavejším , chcem byť pokornejším a milosrdnejším služobníkom Vás všetkých.“

SPOLOČNE ZA JEDNOTU KRESŤANOV – Ekumenická bohoslužba v Košiciach

St, 24/01/2018 - 15:41

Ekumenické  spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravilo dňa 22. januára 2018 už 24. Ekumenickú bohoslužbu slova pod názvom „Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (Ex 15, 6) v rámci Týždňa modlitieb za jednotu  kresťanov, ktorú slávia veriaci v dňoch od 18. do 25. januára 2018. Ekumenická bohoslužba zložená z modlitieb a liturgie slova, bola prostriedkom na spoločnú chválu Boha a vyjadrením vzájomnej úcty a kresťanskej tolerancie. Ekumenická bohoslužba  sa  konala v Historickej radnici v  Košiciach. Hlavným kazateľom bol J.E. Mons. Milan Chautur, košický eparchiálny biskup Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý všetkých prítomných povzbudil svojím slovom o Pánovej žehnajúcej pravici. Na Ekumenickej bohoslužbe slova, sa zúčastnili zástupcovia mesta, samosprávy  a veriacich všetkých kresťanských cirkví.

Informovala: Erika Mervová, tajomníčka ES a Radoslav Lojan, TFKU

Zomrela mama kňaza Mareka Kreheľa

St, 24/01/2018 - 13:58

S hlbokým zármutkom a s kresťanskou vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 24. januára 2018 si povolal vo veku 61 rokov Pán života do večnosti našu manželku, mamu a starú mamu

Máriu Kreheľovú.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú
v sobotu 27. januára 2018 o 11.00 hod.
vo farskom kostole sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch.

Parte – Mária Kreheľová

Zomrela mama kňaza Mareka Kreheľa

St, 24/01/2018 - 13:58
S hlbokým zármutkom a s kresťanskou vierou vo vzkriesenie oznamujeme, […]

Duchovné cvičenia pre kňazov: S anjelom k prázdnemu hrobu 9.-13.4.2018

St, 24/01/2018 - 09:12
Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva na duchovné […]

*