Aktuality

Pozvánka na divadelné predstavenie Márnotratný syn

V nedeľu 25.10.2009

Vás pozývame na divadelné spracovanie evanjeliového podobenstva Márnotratný syn

Čaňa 15,45 (kinosála)

Vstupné je dobrovoľné. Možnosť zakúpenia DVD z predstavenia.

Scenár a réžiu má náš aktuálny kaplán Mgr. Milan Tomko.

Video z primičnej sv.omše

Aktuálne tu ešte máme videá s piesňami z primičnej sv.omše brata Tadeáša zo dňa 06.09.2009. Tieto videá spracoval sám primiciant aj ako poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri realizácii tejto slávnosti. Spieva mládežnícky zbor z farnosti.

Pieseň Túžim priniesť na oltár

Pieseň Do tmy na svet + poďakovanie

Syndikovať obsah

*