Usmernenie bohoslužieb v našej farnosti od 1.10.2020

Milí veriaci, ako už dobre viete od 1. októbra platia aj pre verejné bohoslužby obmedzenia, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva. 

Maximálny počet všetkých účastníkov bohoslužieb je 50.

Stále platia ostatné nariadenia a to zahalené celé horné dýchacie cesty a dezinfekcia rúk.

Keďže sa týmto počtom nedá vyhovieť všetkým veriacim, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách

Preto s plnou vážnosťou prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom televízie alebo internetu.

Túto nedeľu bude na stránke našej farnosti vysielaná naživo svätá omša o 9:00, ktorú bude slúžiť bývalý pán farár Cyril Hišem. 

 

Októbrová pobožnosť - modlitba ruženca začína pol hodinu pred sv. omšou.

Rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov, ktorí po obsadení 50 miest v kostole, nebudú môcť vpustiť do kostola ďalších. 

 

Ždaňa:

Tiež oznamujeme, že dnes (2.10.2020) v Ždani nebude spovedanie, ale bude od 17:30 ruženec a o 18:00 sv. omša.

Zajtra, t.j. sobota (3.10.2020) nebude ráno ruženec a sv. omša, ale večer: najprv o 17:00 večeradlo a 18:00 sv. omša s nedeľnou platnosťou.

 

Gyňov:

Túto nedeľu (4.10.2020) bude ráno v Gyňove o 8:00 gréckokatolícka liturgia a o 10:30 rímskokatolícka svätá omša.

 

Stanovisko Katolíckej cirkvi k prípadom obmedzenia počas zhoršenej situácie pandémie na Slovensku si môžete pozrieť https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930067

*