Púť rodín k obrazu Svätej rodiny fatimskej

Dom Panny Márie v spolupráci s farnosťou Čaňa Vás pozýva

na púť rodín do obce Lackov – k obrazu Svätej rodiny fatimskej

/ vítaní sú všetci deti, mladí ale aj skôr narodení/,

dňa 15.9.2022


Tento obraz, je jediný originálny obraz Svätej rodiny, ako ju videli fatimské deti pri poslednom zjavení vo Fatime počas slnečného zázraku.

Veriaci dedinky Lackov pri budovaní kostola, prostredníctvom biskupa v Loirie sa opýtali sestry Lucie, kde sa nachádza obraz Svätej Fatimskej rodiny, aby si z neho mohli urobiť kópiu pre svoj nový kostol. Nakoľko v tomto čase ešte neexistoval, biskup navštívil sr. Luciu v kláštore a ona mu poskytla jej náčrt Svätej rodiny, ktorý ako dieťa načrtla po vízii a náčrt založila. Biskup poslal kópiu tohto náčrtu veriacim do Lackova. Obraz bol namaľovaný akad.maliarom S. Dusíkom a požehnaný Jánom Pavlom II.

Ide o prvý obraz Svätej rodiny Fatimskej na svete, ktorý sa nachádza práve na Slovensku.
Púť bude spojená aj s návštevou Osušie –  miesto ustavičnej adorácie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, kde sa zároveň starajú o starých a opustených ľudí, v radostnej atmosfére komunity, ktorá slúži pútnikom či adorátorom. 
Zabezpečená je 
 • doprava autobusom (16 eur na 1 osobu, dieťa do 12 rokov 10 eur, platba v hotovosti pri nástupe )
 • obed v Osušie (dobrovoľný príspevok) 
Program:
 • odchod o 7.00 hod. 
 • príchod do Lackova cca o 10.hod. 
 • Večeradlo rodín 
 • Sv. omša spojená so zasvätením rodín Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
 • uctenie relikvií sv. Františka a sv. Hyacinty 
 • svedectvo kňaza o. Imricha Kováča o vzniku obrazu, ktorý v tomto čase bol farárom v obci 
 • možnosť zakúpenia obrazu Svätej rodiny fatimskej 
 • presun do Osušie – obed 
 • prehliadka s výkladom a svedectvom 
 • možnosť Adorácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 
 • predpokladaný odchod o 17. hod. 
 • predpokladaný návrat o 20. hod. 
Prihlásiť sa môžete cez link: https://forms.gle/qbb2CHBdykJca3q49
Bližšie informácie po prihlásení.
PrílohaVeľkosť
put_do_lackova_page-0001_1.jpg948.73 KB
picture1.jpg9.51 KB

*