Program sv.omši 9.9.2019 - 15.9.2019

23.týždeň cezročného obdobia - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 9.9.2019     

18:30     sv. omša

Streda - 11.9.2019     

18:30     sv. omša

Štvrtok - 12.9.2019     Najsvätejšieho mena Panny Márie, slávnosť

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 13.9.2019     sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:30     sv. omša

Sobota - 14.9.2019     Povýšenie sv. kríža (sviatok, nie je prikázaný)

17:00     sobášny obrad
18:30     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 15.9.2019     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

08:00     sv. omša
10:30     sv. omša (odpustová slávnosť Mena Panny Márie)

 

Ždaňa

Utorok - 10.9.2019     

18:30     sv. omša

Piatok - 13.9.2019     sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:30     sv. omša

Sobota - 14.9.2019     Povýšenie sv. kríža (sviatok, nie je prikázaný)

09:00     sv. omša
15:30     sobášny obrad

Nedeľa - 15.9.2019     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 10.9.2019     

07:30     sv. omša

Sobota - 14.9.2019     Povýšenie sv. kríža (sviatok, nie je prikázaný)

10:30     sv. omša

Nedeľa - 15.9.2019     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
36.2019.pdf290.05 KB

*