Program sv.omši 8.6.2020 - 14.6.2020

10.týždeň obdobia "cez rok" - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 8.6.2020     

18:00     sv. omša

Streda - 10.6.2020     

08:00     sv. omša

Štvrtok - 11.6.2020     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť, prikázaný sviatok)

18:30     sv. omša

Piatok - 12.6.2020     

18:00     sv. omša

Sobota - 13.6.2020     sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 14.6.2020     11. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 9.6.2020     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 11.6.2020     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť, prikázaný sviatok)

18:00     sv. omša

Sobota - 13.6.2020     sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:00     sv. omša

Nedeľa - 14.6.2020     11. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Štvrtok - 11.6.2020     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť, prikázaný sviatok)

17:00     sv. omša

Piatok - 12.6.2020     

18:00     sv. omša

Nedeľa - 14.6.2020     11. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
15.2020_covid.pdf305.45 KB

*