Program sv.omši 4.11.2019 - 10.11.2019

31.týždeň cezročného obdobia - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 4.11.2019     sv. Karola Boromejského, biskupa (spomienka)

18:00     sv. omša

Streda - 6.11.2019     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 7.11.2019     

07:30     sv. omša

Piatok - 8.11.2019     

18:00     sv. omša

Sobota - 9.11.2019     Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok, nie je prikázaný)

18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 10.11.2019     32. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Pondelok - 4.11.2019     sv. Karola Boromejského, biskupa (spomienka)

18:00     sv. omša

Utorok - 5.11.2019     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 7.11.2019     

18:00     sv. omša

Piatok - 8.11.2019     

17:00     sv. omša

Sobota - 9.11.2019     Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok, nie je prikázaný)

15:00     sv. omša (sobášna)

Nedeľa - 10.11.2019     32. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 4.11.2019     sv. Karola Boromejského, biskupa (spomienka)

17:00     sv. omša

Utorok - 5.11.2019     

07:30     sv. omša

Sobota - 9.11.2019     Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok, nie je prikázaný)

08:00     sv. omša

Nedeľa - 10.11.2019     32. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
44.2019.pdf298.98 KB

*