Program sv.omši 3.5.2021 - 9.5.2021

5. veľkonočný týždeň - zobraz program.

  • V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
  • Rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov, ktorí po obsadení stanovených miest v kostole, nebudú môcť vpustiť do kostola ďalších.
  • Keďže sa týmto počtom nedá vyhovieť všetkým veriacim, stále platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Čaňa

Pondelok - 3.5.2021     sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok, nie je prikázaný)

18:00     sv. omša

Streda - 5.5.2021     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 6.5.2021     

08:00     sv. omša

Piatok - 7.5.2021     

18:00     sv. omša

Sobota - 8.5.2021     

18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 9.5.2021     6. veľkonočná nedeľa

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 4.5.2021     

18:00     sv. omša

Piatok - 7.5.2021     

18:00     sv. omša

Sobota - 8.5.2021     

08:00     sv. omša

Nedeľa - 9.5.2021     6. veľkonočná nedeľa

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 4.5.2021     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 6.5.2021     

18:00     sv. omša

Nedeľa - 9.5.2021     6. veľkonočná nedeľa

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana2.2021.pdf197.53 KB

*