Program sv.omši 30.9.2019 - 6.10.2019

26.týždeň cezročného obdobia - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 30.9.2019     sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Streda - 2.10.2019     sv. anjelov strážcov (spomienka)

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 3.10.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 4.10.2019     sv. Františka Assiského (spomienka)

18:00     sv. omša

Sobota - 5.10.2019     

17:00     fatimská sobota
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 6.10.2019     27. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 1.10.2019     sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 4.10.2019     sv. Františka Assiského (spomienka)

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Sobota - 5.10.2019     

17:00     fatimská sobota
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 6.10.2019     27. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 30.9.2019     sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 3.10.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 4.10.2019     sv. Františka Assiského (spomienka)

17:00     sv. omša

Sobota - 5.10.2019     

07:00     fatimská sobota
08:00     sv. omša

Nedeľa - 6.10.2019     27. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
39.2019.pdf268.77 KB

*