Program sv.omši 30.7.2018 - 5.8.2018

17. cezročný týždeň - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 30.7.2018     sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi alebo bl. Zdenky Schelingovej, panny a muč. (ľub. spom.)

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Streda - 1.8.2018     sv. Alfonza Márie de‘ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Štvrtok - 2.8.2018     sv. Euzébia Vercellského, biskupa alebo sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza (ľub. spom.)

07:00     sv. omša
07:30     sviatosť zmierenia (po sv.omši)

Piatok - 3.8.2018     

18:30     sv. omša
19:00     sviatosť zmierenia (po sv.omši)

Sobota - 4.8.2018     sv. Jána Márie Vianneya, kňaza (spomienka)

16:30     sv. omša
17:30     fatimská sobota
18:30     sv. omša

Nedeľa - 5.8.2018     18. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 31.7.2018     sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Piatok - 3.8.2018     

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Sobota - 4.8.2018     sv. Jána Márie Vianneya, kňaza (spomienka)

06:30     fatimská sobota
07:30     sv. omša

Nedeľa - 5.8.2018     18. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 31.7.2018     sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)

17:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 2.8.2018     sv. Euzébia Vercellského, biskupa alebo sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza (ľub. spom.)

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Piatok - 3.8.2018     

17:30     sv. omša

Sobota - 4.8.2018     sv. Jána Márie Vianneya, kňaza (spomienka)

06:30     fatimská sobota
15:00     sv. omša

Nedeľa - 5.8.2018     18. nedeľa v Cezročnom období

10:00     sv. omša

 

Oznamy:

 • Spoveď chorých bude vo štvrtok: V Čani od 9.00, v Ždani od 9.00, v Gyňove od 11.00.
 • Gyňov: Zbierka na opravu strechy kostola v Gyňove minulú nedeľu bola 625,- €.
  Pán Boh zaplať za všetky milodary.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ:

 • Marián Nevelöš, syn rodičov Jozefa a Márie rod. Mitrovej, bývajúci v Čani
  a Bianka Tepperová, dcéra rodičov Róberta Racka a Márie rod. Tepperovej, bývajúca v Košiciach, ohlasujú sa 3x.
 • Zdenko Beneš, syn rodičov Zdenka a Boženy Mrázekovej, bývajúci v Čani,
  a Adriána Petrášová, dcéra rodičov Imricha a Anny rod. Narjašovej, bývajúca v Hýľove, ohlasujú sa 3x.
 • Eduard Jaczko, syn rodičov Eduarda a Melánie r. Dudášovej, bývajúci v Čani,
  a Erika Juhászová, dcéra rodičov Maroša a Eriky r. Sajkovej, bývajúca v Kokšov-Bakši, ohlasujú sa 2x.
PrílohaVeľkosť
net28.2018.pdf407.28 KB

*