Program sv.omši 30.11.2009 - 6.12.2009

1. adventný týždeň - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 30.11.2009     sv. Ondreja, apoštola

17,00     sviatosť zmierenia
18,00     sv. omša

Streda - 2.12.2009

17,00     sviatosť zmierenia
18,00     sv. omša

Štvrtok - 3.12.2009

06,00     rorátna sv. omša
po sv. omši sviatosť zmierenia

Piatok - 4.12.2009

od 08,00 spovedanie chorých
17,00     sviatosť zmierenia
18,00     sv. omša

Sobota - 5.12.2009

17,00     fatimská sobota
18,00     sv. omša

Nedeľa - 6.12.2009     II. Adventná nedeľa

08,00     sv. omša
11,00     sv. omša

 

Ždaňa

Pondelok - 30.11.2009     sv. Ondreja, apoštola

06,00     rorátna sv. omša
do 07,00 sviatosť zmierenia

Utorok - 1.12.2009

16,30     sviatosť zmierenia
18,00     sv. omša

Štvrtok - 3.12.2009

08,00     sv. omša (kaplnka CZŠ)
16,30     sviatosť zmierenia

18,00     sv. omša

Piatok - 4.12.2009

od 08,00 spovedanie chorých
17,30     sviatosť zmierenia

18,00     sv. omša

Sobota - 5.12.2009

07,00     fatimská sobota
08,00     sv. omša

Nedeľa - 6.12.2009     II. Adventná nedeľa

09,00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 1.12.2009

06,00     rorátna sv. omša
po sv. omši sviatosť zmierenia

Streda - 2.12.2009

17,00     sviatosť zmierenia
18,00     sv. omša

Piatok - 4.12.2009

od 15,00 spovedanie chorých
16,30     sv. omša

Sobota - 5.12.2009

07,00     fatimská sobota
08,00     sv. omša

Nedeľa - 6.12.2009     II. Adventná nedeľa

10,00     sv. omša

*