Program sv.omši 29.7.2019 - 4.8.2019

17.týždeň cezročného obdobia - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 29.7.2019     sv. Marty (spomienka)

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Streda - 31.7.2019     sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Štvrtok - 1.8.2019     sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Piatok - 2.8.2019     

18:30     sv. omša

Sobota - 3.8.2019     

17:30     fatimská sobota
18:30     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 4.8.2019     18. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 30.7.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Piatok - 2.8.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Sobota - 3.8.2019     

06:00     fatimská sobota
07:00     sv. omša

Nedeľa - 4.8.2019     18. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 30.7.2019     

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Štvrtok - 1.8.2019     sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Piatok - 2.8.2019     

17:30     sv. omša

Sobota - 3.8.2019     

06:30     fatimská sobota
07:30     sv. omša

Nedeľa - 4.8.2019     18. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
30.2019.pdf267.04 KB

*