Program sv.omši 29.4.2019 - 5.5.2019

2. veľkonočný týždeň - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 29.4.2019     sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok, nie je prikázaný)

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Streda - 1.5.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Štvrtok - 2.5.2019     sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Piatok - 3.5.2019     sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok, nie je prikázaný)

18:30     sv. omša

Sobota - 4.5.2019     

16:00     sobášny obrad
17:30     fatimská sobota
18:30     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 5.5.2019     3. veľkonočná nedeľa

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 30.4.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Piatok - 3.5.2019     sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok, nie je prikázaný)

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Sobota - 4.5.2019     

06:00     fatimská sobota
07:00     sv. omša

Nedeľa - 5.5.2019     3. veľkonočná nedeľa

09:00     sv. omša
19:00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 29.4.2019     sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok, nie je prikázaný)

17:00     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Štvrtok - 2.5.2019     sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:30     sviatosť zmierenia
18:30     sv. omša

Piatok - 3.5.2019     sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok, nie je prikázaný)

17:30     sv. omša

Sobota - 4.5.2019     

06:00     fatimská sobota
07:00     sv. omša

Nedeľa - 5.5.2019     3. veľkonočná nedeľa

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
17.2019.pdf1.18 MB

*