Program sv.omši 28.6.2021 - 4.7.2021

13. týždeň Cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 28.6.2021     sv. Ireneja, biskupa a muč. (spomienka)

18:00     sv. omša

Utorok - 29.6.2021     PRIKÁZANÝ SVIATOK – sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť, prikázaný sviatok)

18:00     sv. omša

Streda - 30.6.2021     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 1.7.2021     

18:00     sv. omša

Piatok - 2.7.2021     Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sviatok, nie je prikázaný)

18:00     sv. omša

Sobota - 3.7.2021     sv. Tomáša, apoštola (sviatok, nie je prikázaný)

09:00     prvá svätá spoveď
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 4.7.2021     14. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša (1.sv.prijímanie)

 

Ždaňa

Utorok - 29.6.2021     PRIKÁZANÝ SVIATOK – sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť, prikázaný sviatok)

18:00     sv. omša

Štvrtok - 1.7.2021     

18:00     sv. omša

Piatok - 2.7.2021     Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sviatok, nie je prikázaný)

18:00     sv. omša

Sobota - 3.7.2021     sv. Tomáša, apoštola (sviatok, nie je prikázaný)

09:00     prvá svätá spoveď
17:00     sv. omša
 (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 4.7.2021     14. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša (1.sv.prijímanie)

 

Gyňov

Utorok - 29.6.2021     PRIKÁZANÝ SVIATOK – sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť, prikázaný sviatok)

17:00     sv. omša

Piatok - 2.7.2021     Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sviatok, nie je prikázaný)

17:00     sv. omša

Nedeľa - 4.7.2021     14. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana10.2021.pdf245.16 KB

*