Program sv.omši 28.1.2019 - 3.2.2019

3. týždeň obdobia cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 28.1.2019     sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Streda - 30.1.2019     

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 31.1.2019     sv. Jána Boska, kňaza (spomienka)

07:30     sv. omša
po sv.omši sviatosť zmierenia

Piatok - 1.2.2019     

18:00     sv. omša
po sv.omši sviatosť zmierenia

Sobota - 2.2.2019     Obetovanie Pána (sviatok, nie je prikázaný)

17:00     fatimská sobota
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 3.2.2019     4. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 29.1.2019     

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 1.2.2019     

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Sobota - 2.2.2019     Obetovanie Pána (sviatok, nie je prikázaný)

06:30     fatimská sobota
07:30     sv. omša

Nedeľa - 3.2.2019     4. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša
19:00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 28.1.2019     sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 31.1.2019     sv. Jána Boska, kňaza (spomienka)

16:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 1.2.2019     

17:00     sv. omša

Sobota - 2.2.2019     Obetovanie Pána (sviatok, nie je prikázaný)

06:30     fatimská sobota
07:30     sv. omša

Nedeľa - 3.2.2019     4. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
42019.pdf1.07 MB

*