Program sv.omši 28.10.2019 - 3.11.2019

30.týždeň cezročného obdobia - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 28.10.2019     sv. Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok, nie je prikázaný)

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Streda - 30.10.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 31.10.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 1.11.2019     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Všetkých svätých (slávnosť, prikázaný sviatok)

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša
15:00     pobožnosť na cintoríne

Sobota - 2.11.2019     Všetkých verných zosnulých (spomienka)

17:30     fatimská sobota
18:30     sv. omša

Nedeľa - 3.11.2019     31. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 29.10.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 31.10.2019     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 1.11.2019     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Všetkých svätých (slávnosť, prikázaný sviatok)

09:00     sv. omša
po sv.omši pobožnosť na cintoríne

Sobota - 2.11.2019     Všetkých verných zosnulých (spomienka)

17:00     fatimská sobota
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 3.11.2019     31. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 28.10.2019     sv. Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok, nie je prikázaný)

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 1.11.2019     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Všetkých svätých (slávnosť, prikázaný sviatok)

08:00     sv. omša
po sv.omši pobožnosť na cintoríne
10:00     gréckokatolícka liturgia

Sobota - 2.11.2019     Všetkých verných zosnulých (spomienka)

16:00     fatimská sobota
17:00     sv. omša

Nedeľa - 3.11.2019     31. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
43.2019.pdf283.22 KB

*