Program sv.omši 27.10.2009 - 1.11.2009

30. týždeň obdobia cez rok - zobraz program.

Čaňa

Utorok - 27.10.2009

07,00     sv. omša
do 8,00  sviatosť zmierenia

Streda - 28.10.2009     sv. Šimona a Júdu, apoštolov

17,00     sviatosť zmierenia
18,30     sv. omša

Štvrtok - 29.10.2009

07,00     sv. omša

do 8,00  sviatosť zmierenia

Piatok - 30.10.2009

od 8,00  spovedanie chorých
17,00     sviatosť zmierenia
18,30     sv. omša

Sobota - 31.10.2009

17,30     sviatosť zmierenia

18,30     sv. omša

Nedeľa - 1.11.2009     Všetkých svätých

08,00     sv. omša
11,00     sv. omša
15,00     pobožnosť na cintoríne


Ždaňa

Pondelok - 26.10.2009

14,00     pohrebná sv. omša


Utorok - 27.10.2009

17,00     sviatosť zmierenia

18,30     sv. omša

Streda - 28.10.2009     sv. Šimona a Júdu, apoštolov

07,00     sv. omša

do 8,00  sviatosť zmierenia

Štvrtok - 29.10.2009

17,00     sviatosť zmierenia

18,30     sv. omša

Piatok - 30.10.2009

od 8,00  spovedanie chorých

17,00     sviatosť zmierenia

18,30     sv. omša

Sobota - 31.10.2009

07,00     sv. omša

Nedeľa - 1.11.2009     Všetkých svätých

09,00     sv. omša
14,00     pobožnosť na cintoríne

 

Gyňov

Utorok - 27.10.2009

17,30     sviatosť zmierenia

18,30     sv. omša

Streda - 28.10.2009     sv. Šimona a Júdu, apoštolov

17,30     sviatosť zmierenia

18,30     sv. omša

Piatok - 30.10.2009

od 15,00 spovedanie chorých
16,30     sv. omša

Nedeľa - 1.11.2009

10,00     sv. omša
14,00     pobožnosť na cintoríne

*