Program sv.omši 26.4.2021 - 2.5.2021

4. veľkonočný týždeň - zobraz program.

  • V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.

  • Rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov, ktorí po obsadení stanovených miest v kostole, nebudú môcť vpustiť do kostola ďalších.

  • Keďže sa týmto počtom nedá vyhovieť všetkým veriacim, stále platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Čaňa

Pondelok - 26.4.2021     

18:00     sv. omša

Utorok - 27.4.2021     

18:00     sv. omša

Streda - 28.4.2021     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 29.4.2021     sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok, nie je prikázaný)

08:00     sv. omša

Piatok - 30.4.2021     

18:00     sv. omša

Sobota - 1.5.2021     

09:00     sv. omša
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 2.5.2021     5. veľkonočná nedeľa

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Pondelok - 26.4.2021     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 29.4.2021     sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok, nie je prikázaný)

18:00     sv. omša

Sobota - 1.5.2021     

09:00     sv. omša

Nedeľa - 2.5.2021     5. veľkonočná nedeľa

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 27.4.2021     

18:00     sv. omša

Piatok - 30.4.2021     

18:00     sv. omša

Nedeľa - 2.5.2021     5. veľkonočná nedeľa

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana1.2021.pdf211.25 KB

*