Program sv.omši 2.11.2009 - 8.11.2009

31. týždeň obdobia cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 2.11.2009     Spomienka na všetkých verných zosnulých

07,00     sv. omša
17,00     sviatosť zmierenia
18,00     sv. omša

Utorok - 3.11.2009

07,00     sv. omša
do 8,00  sviatosť zmierenia

Streda - 4.11.2009     sv. Karola Boromejského

18,00     sv. omša

Piatok - 6.11.2009

18,00     sv. omša

Sobota - 7.11.2009

16,00     sobášna sv. omša
17,00     fatimská sobota

18,00     sv. omša

Nedeľa - 8.11.2009

08,00     sv. omša
11,00     sv. omša

 

Ždaňa

Pondelok - 2.11.2009     Spomienka na všetkých verných zosnulých

18,00     sv. omša

Utorok - 3.11.2009

18,00     sv. omša

Štvrtok - 5.11.2009

08,00     sv. omša (kaplnka CZŠ)

Piatok - 6.11.2009

17,30     sviatosť zmierenia
18,00     sv. omša

Sobota - 7.11.2009

07,00     fatimská sobota
08,00     sv. omša

Nedeľa - 8.11.2009

09,00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 2.11.2009     Spomienka na všetkých verných zosnulých

17,00     sv. omša

Streda - 4.11.2009     sv. Karola Boromejského

17,30     sviatosť zmierenia
18,00     sv. omša

Piatok - 6.11.2009

16,30     sv. omša

Sobota - 7.11.2009

14,30     fatimská sobota
15,30     sobášna sv. omša

Nedeľa - 8.11.2009

10,00     sv. omša

*