Program sv.omši 2.10.2023 - 8.10.2023

26.týždeň cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 2.10.2023     sv. anjelov strážcov spomienka

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Streda - 4.10.2023     sv. Františka Assiského spomienka

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 5.10.2023     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 6.10.2023     

18:00     sv. omša

Sobota - 7.10.2023     Ružencovej Panny Márie spomienka

15:00     sobášny obrad
17:00     fatimská sobota
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 8.10.2023     27. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 3.10.2023     

17:00     sviatosť zmierenia
19:00     sv. omša

Štvrtok - 5.10.2023     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 6.10.2023     

19:00     sv. omša

Sobota - 7.10.2023     Ružencovej Panny Márie spomienka

06:00     fatimská sobota
07:00     sv. omša

Nedeľa - 8.10.2023     27. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Streda - 4.10.2023     sv. Františka Assiského spomienka

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 6.10.2023     

18:00     sv. omša

Sobota - 7.10.2023     Ružencovej Panny Márie spomienka

07:00     fatimská sobota
08:00     sv. omša

Nedeľa - 8.10.2023     27. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
oznamy_kana18_b.pdf139.46 KB

*