Program sv.omši 20.8.2018 - 26.8.2018

20. cezročný týždeň - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 20.8.2018     sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:30     sv. omša

Streda - 22.8.2018     Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

18:30     sv. omša

Štvrtok - 23.8.2018     sv. Ruženy Limskej, panny (ľub. spom.)

07:00     sv. omša

Piatok - 24.8.2018     sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok, nie je prikázaný)

18:30     sv. omša

Sobota - 25.8.2018     sv. Ľudovíta alebo sv. Jozefa Kalazanského, kňaza alebo Panny Márie v sobotu (ľub. spom.)

18:30     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 26.8.2018     21. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 21.8.2018     sv. Pia X., pápeža (spomienka)

18:30     sv. omša

Piatok - 24.8.2018     sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok, nie je prikázaný)

17:30     sv. omša

Sobota - 25.8.2018     sv. Ľudovíta alebo sv. Jozefa Kalazanského, kňaza alebo Panny Márie v sobotu (ľub. spom.)

07:00     sv. omša

Nedeľa - 26.8.2018     21. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Pondelok - 20.8.2018     sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17:30     sv. omša

Štvrtok - 23.8.2018     sv. Ruženy Limskej, panny (ľub. spom.)

18:30     sv. omša

Nedeľa - 26.8.2018     21. nedeľa v Cezročnom období

10:00     sv. omša

 

OZNAMY:

Autobus do Košíc na blahorečenie Anky Kolesárovej pôjde v sobotu, 1.9.2018 zo Ždane o 6.20, z Čane o 6.25 a z Gyňova 6.30. Bližšie inštrukcie o týždeň v Káne.

Program blahorečenia je v tomto čísle Kány a na stránke www.annakolesarova.sk
Vstup je voľný aj pre neprihlásených.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  • Ing. Štefan Veréb, syn rodičov Štefana a Anny r. Csőkőlyiovej, bývajúci v Ždani,
    a Bc. Monika Zlacka, dcéra rodičov Petra a Evy r. Szilagyiovej, bývajúca v Ždani,
    ohlasujú sa 2x.
  • Bc. Martin Jobbágy, syn rodičov Imricha a Miroslavy rod. Hurkovej, bývajúci v Ždani,
    a Mgr. Katarína Magočová, dcéra rodičov Juraja a Ivany rod, Tomanovej, bývajúca v Košiciach,
    ohlasujú sa 2x.
PrílohaVeľkosť
net31.2018.pdf744.49 KB

*