Program sv.omši 1.8.2022 - 7.8.2022

18.týždeň obdobia "cez rok" - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 1.8.2022     sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:00     sv. omša

Streda - 3.8.2022     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 4.8.2022     sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)

18:00     sv. omša

Piatok - 5.8.2022     

18:00     sv. omša

Sobota - 6.8.2022     Premenenie Pána (sviatok, nie je prikázaný)

18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 7.8.2022     19. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Pondelok - 1.8.2022     sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

19:00     sv. omša

Štvrtok - 4.8.2022     sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)

19:00     sv. omša

Piatok - 5.8.2022     

19:00     sv. omša

Nedeľa - 7.8.2022     19. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Piatok - 5.8.2022     

17:00     sv. omša

Nedeľa - 7.8.2022     19. nedeľa v Cezročnom období

10:00     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana26.2022_august_a.pdf206.92 KB

*