Program sv.omši 16.11.2009 - 22.11.2009

33. týždeň obdobia cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 16.11.2009

18,00     sv. omša

Streda - 18.11.2009

18,00     sv. omša

Piatok - 20.11.2009

18,00     sv. omša
18,45     dramatizované predstavenie života sv.Tarzícia

Sobota - 21.11.2009     Obetovanie Panny Márie

18,00     sv. omša

Nedeľa - 22.11.2009     Krista Kráľa

08,00     sv. omša
11,00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 17.11.2009     sv. Alžbety Uhorskej

18,00     sv. omša

Štvrtok - 19.11.2009

08,00     sv. omša (kaplnka CZŠ)
18,00     sv. omša

Piatok - 20.11.2009

07,00     sv. omša

Sobota - 21.11.2009     Obetovanie Panny Márie

07,00     sv. omša

Nedeľa - 22.11.2009     Krista Kráľa

09,00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 17.11.2009     sv. Alžbety Uhorskej

18,00     sv. omša

Streda - 18.11.2009

18,00     sv. omša

Nedeľa - 22.11.2009     Krista Kráľa

10,00     sv. omša

*