Program sv.omši 12.7.2021 - 18.7.2021

15. týždeň Cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 12.7.2021     

18:00     sv. omša

Utorok - 13.7.2021     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 15.7.2021     sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

08:00     sv. omša

Piatok - 16.7.2021     Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (ľub. spomienka)

18:00     sv. omša

Sobota - 17.7.2021     sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)

16:00     sobášny obrad
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 18.7.2021     16. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 13.7.2021     

17:00     sv. omša

Piatok - 16.7.2021     Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (ľub. spomienka)

17:00     sv. omša

Nedeľa - 18.7.2021     16. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Štvrtok - 15.7.2021     sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:00     sv. omša

Nedeľa - 18.7.2021     16. nedeľa v Cezročnom období

10:00     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana11.2021_jul2.pdf203.61 KB

*