Program sv.omši 11.5.2020 - 17.5.2020

5. veľkonočný týždeň - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 11.5.2020     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 14.5.2020     sv. Mateja, apoštola (sviatok, nie je prikázaný)

18:00     sv. omša

Sobota - 16.5.2020     sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč. (spomienka)

18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 17.5.2020     6. veľkonočná nedeľa

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Streda - 13.5.2020     

18:00     sv. omša

Sobota - 16.5.2020     sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč. (spomienka)

18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 17.5.2020     6. veľkonočná nedeľa

10:30     sv. omša

 

Gyňov

Piatok - 15.5.2020     

18:00     sv. omša

Nedeľa - 17.5.2020     6. veľkonočná nedeľa

09:00     sv. omša

 

Oznamy:

Sviatosť zmierenia
Spovedá sa v  exteriéri.
(Spovedné miestnosti nie sú teraz vhodným prostredím na vysluhovanie sviatosti zmierenia.) Spovedať budeme počas týždňa hodinu pred sv. omšou a to zatiaľ hlavne tých, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Aj tu ukážme svoju veľkosť.

Odpustová sv. omša v Ždani bude 24.5.2020.
Prvé sväté prijímanie sa prekladá na koniec septembra, kedy veríme, že deti budú môcť dokončiť prípravu a spoločne sláviť a prvýkrát prijať Pána Ježiša v Eucharistii. 
  • 22.9.2020 20.9.2020 o 9:00 v Gyňove
  • 22.9.2020 20.9.2020 o 11:00 v Ždani
  • 29.9.2020 27.9.2020 o 11:00 v Čani
PrílohaVeľkosť
11.2020_covid.pdf215.84 KB

*