Program sv.omši 10.8.2020 - 16.8.2020

19.týždeň obdobia "cez rok" - zobraz program.

POZOR ZMENA: sv.omša v nedeľu v Gyňove bude o 9:00

Čaňa

Pondelok - 10.8.2020     sv. Vavrinca, diakona a muč. (sviatok, nie je prikázaný)

18:00     sv. omša

Streda - 12.8.2020     

18:00     sv. omša

Štvrtok - 13.8.2020     

12:00     sv. omša

Piatok - 14.8.2020     sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč. (spomienka)

18:00     sv. omša

Sobota - 15.8.2020     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť, prikázaný sviatok)

18:00     sv. omša

Nedeľa - 16.8.2020     20. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 11.8.2020     sv. Kláry, panny (spomienka)

17:00     sv. omša

Sobota - 15.8.2020     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť, prikázaný sviatok)

09:00     sv. omša

Nedeľa - 16.8.2020     20. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 11.8.2020     sv. Kláry, panny (spomienka)

18:00     sv. omša

Sobota - 15.8.2020     PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť, prikázaný sviatok)

10:30     sv. omša

Nedeľa - 16.8.2020     20. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša
09:00     sv. omša

PrílohaVeľkosť
21.2020_covid_b.pdf203.27 KB

*