Program spovedania pred Vianocami

Nedeľa 13.12.2009

Ruskov              15.00 - 17.00 hod

Pondelok 14.12.2009

Gyňov                 18.30 - 20.00 hod

Utorok 15.12.2009

Vyšná Myšľa       18.30 - 20.00 hod

Streda 16.12.2009

Skároš               16.00 - 18.00 hod
Čaňa                    18.30 - 20.00 hod

Štvrtok 17.12.2009

Ždaňa                  18.30 - 20.00 hod

Sobota 19.12.2009

Nižná Myšľa         09.30 - 11.30 hod
Trstené p/H         14.00 - 17.00 hod

Nedeľa 20.12.2009

Čaňa                     14.30 - 18.00 hod

*