Covid-19: usmernenia

Okres Košice – okolie, do ktorého patríme, je v červenej zóne, preto musíme pristúpiť k opatreniam.

  1. Počas týždňa sv. omše sú pre zaočkovaných, testovaných a tých, čo prekonali Covid-19 (OTP) a to v obmedzenom počte: 25 percent kapacity. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a pri vstupe do kostola ich odovzdali do pripravenej krabičky, alebo službe, ktorá bude pri vstupe. Tiež upozorňujeme, že pri všetkých sv. omšiach je povinnosť mať v interiéri respirátor.
  2. V nedeľu sv. omša v Čani o 8:00, v Ždani o 9:00 a v Gyňove o 10:30 je iba pre zaočkovaných. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a je povinnosť mať v interiéri respirátor.
  3. V nedeľu sv. omša v Čani o 11:00 je pre OTP (zaočkovaných, testovaných a tých, čo prekonali Covid-19), ako počas týždňa. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a je povinnosť mať v interiéri respirátor.

Dôležité:
Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober udelil dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok až do odvolania.

Svätá omša pre zaočkovaných nie je uprednostňovaním očkovaných, ale snaha využiť možnosť, že na tejto sv. omši nie sú obmedzenia počtu (teda ak budú na sv. omši IBA OČKOVANÍ, MÔŽE BYŤ KOSTOL PLNÝ). 

*